Министърът на външните работи Николай Милков проведе първата си среща с новата посланичка на Република Северна Македония у нас  Агнеза Руси Поповска след дълга пауза, през която в страната ни нямаше дипломатически представител на Скопие.

Министър Милков изрази удовлетворение, че с назначаването на посланик в София най-накрая е преодолян един дефицит в двустранния дипломатически диалог, което ще даде възможност активно да продължи работата по ключовите въпроси от политическия дневен ред, съобщиха след срещатата им от Външно министерство.

Милков отбеляза, че постигнатият компромис с т.нар. "френско предложение", изпълнението на Договорът от 2017 г. и на двустранните протоколи от заседанията на Съвместната междуправителствена комисия задават механизма за решаване на съществуващите въпроси. Следващата стъпка е реализирането на конкретни резултати.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за развитие на задълбочено и резултатно секторно сътрудничество. В тази връзка със задоволство беше отбелязана положителната тенденция в търговско-икономическите отношения и увеличаване на двустранния стокообмен, както и активната дейност по линия на Културните центрове на двете страни.

Министър Милков изрази загриженост от последните развития в двустранните отношения, свързани по-конкретно с правата на българите в Северна Македония.

Двете страни се обединиха около мнението, че е в общ интерес повече усилия да бъдат насочени към преодоляване въздействието на негативни прояви и реактивиране на положителната динамика в двустранните отношения. Министър Милков подчерта необходимостта от създаване на позитивна атмосфера, в която доминиращо е партньорството.

В края на разговора министър Милков пожела успех на посланик Поповска на поста. Увери я, че в лицето на министерството на външните работи има конструктивен партньор, готов за директна и открита комуникация по всички въпроси от двустранния дневен ред.