Според европейските ценности няма втора класа европейци, сближаването на заплатите е добро лекарство срещу страховете от социален дъмпинг и страховете от изтичане на мозъци. Това каза еврокомисарят за заетостта, социалните въпроси, професионалната квалификация и трудовата мобилност Мариане Тисен на форум, организиран от Европейската конфедерация на профсъюзите и българските синдикати за обявяване на началото на Алианс за сближаване на заплатите в Европа.

Ако разликите във възнагражденията са твърде големи, ако хората не виждат напредък, това подкопава легитимността на европейския проект, допълни Тисен. Тя посочи, че ако през 2016 година реалните възнаграждения в България са три пъти по-ниски от реалните възнаграждения в Люксембург, то десет години по-рано разликата е била шест пъти. По думите й първата цел на страните от Източна и Централна Европа трябва да е да достигнат възнаграждения, близки до тези в страни като Испания. Тисен смята, че сближаването през последните години се ускорява , като заплатите в Източна Европа и прибалтийските страни растат с по-бързи темпове от останалите.

Според еврокомисаря постигнатите успехи на българското европредседателство по директивата за командироване, по подготовката на директивата за съвместяване на личния и професионалния живот, както и по други досиета ще доведат до допълнителен растеж на възнагражденията.

Еврокомисарят Мариане Тисен смята, че трябва да се направи повече по отношение на минималните заплати, които целят намаляване на работещите бедни. Според нея е необходимо да има анализ как се определят минималните заплати, какви възрастови групи са обхванати и какво може да се подобри при определянето им. Тисен смята, че по отношение на социалния диалог и колективното трудово договаряне също има какво да се направи.

Тя заяви, че Европейската комисия приветства този дебат, защото той е част от ценностите на Европейския стълб за социални права. Сближаването на заплатите издава послание не само за просперитет, но и за равенство и справедливост, допълни еврокомисарят.

Тисен даде висока оценка на реализираните политики в областта на социалната политика по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Това тя направи по време на срещата си с премиера Бойко Борисов. Тисен отчете напредъка по досиетата в социалната сфера и по Директивата за командированите работници в Европейския съюз през последните шест месеца. Мариан Тисен поздрави българския премиер за успешното усвояване на европейските фондове и подчерта, че България ще е една от малкото държави, които ще получат повече средства за Кохезионната политика през следващия програмен период.