Омбудсманът Мая Манолова попита защо се наемат машини за гласуване, след като могат да бъдат купени на същата цена.

"3000 лева на машина наем изглежда прекалено", заяви тя в отговор на въпрос на журналисти, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Коментарът е по откритата от Комисията състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет "Наемане на 3000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване". Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 7 500 000 лева, без включен ДДС.

Манолова припомни, че през тази година, освен избори за европейския парламент, има и местни, в които също ще се гласува машинно, съответно два пъти повече секции ще бъдат оборудвани с машини, което означава 9 млн. за първия вот и още 18 млн. за вота през октомври, или общо 27 млн. лева наем.

"Смятам, че това е прекалено и би трябвало да се положат усилия за тяхното закупуване, за тяхното производство биха могли да се ангажират български производители, или да се закупят такива отвън", отбеляза Манолова.

Тя допълни, че поставя този въпрос на старта на новия състав на Централната избирателна комисия (ЦИК), защото повече от пет пъти го е поставяла на вниманието на предишната, която откровено, по думите й, е саботирала въвеждането на машинното гласуване.

Манолова направи този коментар по време на среща, организирана заедно с КНСБ. В нея участваха председателят на ЦИК Стефка Стоева, говорителят на комисията Александър Андреев и представители на най-големите организации на хората с уврежданията.

Поводът е приетият преди дни доклад на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за правата на хората с увреждания да гласуват на предстоящите европейски избори. Според заключенията в доклада милиони граждани на ЕС нямат възможност да дадат своя вот заради прилаганите организационни решения (технически пречки), които не отчитат произтичащите от техните увреждания специфични нужди. Този извод важи още по-силно за България, която въпреки напредъка през последните години, все още поставя бариери пред вота на хиляди граждани, се посочва в съобщението.

"Машинното гласуване е възможност за осигуряване на тайната на вота на хората с увреждания, а следващата стъпка ще бъде електронно гласуване, така че публичният контрол върху работата на ЦИК по машините и електронния вот е изключително важен", е посочила още Мая Манолова, цитирана в съобщението.

Сред предложенията на омбудсмана за улеснен достъп за гласуване на хората с увреждания са осигуряване на достъпна информация преди и по време на гласуването, възможност за въвеждане на брайлов шаблон, жестомимичен превод онлайн, транспорт на хората с увреждания до урните, достъпни тоалетни и паркоместа, безплатна телефонна линия за информиране и достъпни помещения, адаптирани за хора с инвалидни колички. Омбудсманът е била категорична, че повечето от предложенията могат да бъдат приложени веднага, без да се налага промяна на Изборния закон. От КНСБ са поискали информационна кампания за хората с увреждания, ЦИК да изработи специален знак, с който да се маркират секциите, достъпни за хора в неравностойно положение, да се направи преглед на сроковете за регистрация за гласуване и др.

Председателят на ЦИК увери, че предложенията ще бъдат разгледани още утре на заседание на Комисията и се е съгласила, че повече от половината могат да бъдат въведени за тези избори.