Конституционният съд /КС/ образува дело по искане на 60 народни представители за установяване на противоконституционност на решението на НС от 22 април за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, съобщиха от съда.

Малко по-рано днес от ГЕРБ внесоха в КС искане гласуваният от парламента мораториум да бъде обявен за противоконституционен. От партията са поискали и съдът да се произнесе бързо по въпроса.

Конституционните съдии трябва да отговорят на въпроса дали е допустимо с решение на парламента временно да се спира изпълнението на установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, изпълнителната власт, включително и когато Министерският съвет изпълнява функциите си до избирането на ново правителство.

За докладчик по делото е определен съдия Константин Пенчев.

Решението на НС от 22 април предвижда налага мораториум върху възлагането на концесии, включително определяне на концесионни възнаграждения, поемане и предоставяне на държавни заеми и други и върху извършване на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, включително и на държавните лечебни заведения за болнична помощ.