Данните от машинното и хартиеното гласуване в отделните секции на предстоящите парламентарни избори на 2 април ще се вписват отделно в протоколите. Това реши Централната избирателна комисия, след като пред Административния съд успешно бе оспорвано сумираното вписване на резултатите. 

Преди гласуването обаче между членовете на комисията имаше оспорвана дискусия.

Въпреки че заместник-председателят на ЦИК Емил Войнов от квотата на БСП подкрепи как да изглежда протоколът, той каза, че не разбира мотивите на съдебното решение. И напомни, че в Изборния кодекс няма текстове, които да указват разделното вписване на броя бюлетини от машините и тези от хартията. Войнов предупреди, че секционните комисии ще бъдат затруднени.

"Протоколът е сложен и неминуемо ще доведе до много грешки, до забавяне на работата в секционните комисии, както и до забавяне при предаването в РИК, подобно на изборите на 4 април 2021 година", заяви той, цитиран от БНР.

Секретарят на ЦИК Севинч Солакова каза, че вярва на секционните комисии, те ще се справят, но по нейно мнение противоречивите сигнали ще разколебаят хората, които отчитат резултатите и допълни:

"Най-големите поражения се нанасят с противоречиви мнения от самия орган, който е приел едно решение".

Росица Матева остана на мнение, че вариантът на протокола, приет от ЦИК, не изпълнява съдебното решение.

"Протоколът трябва да съдържа отделни части, в които да се отчитат резултатите от гласуването с хартиени бюлетини и от гласуването с машинни бюлетини без да караме СИК да сумират и да сборуват числа", категорична бе Матева.

По предложение на Цветозар Томов бе прието в секционния протокол да има допълнителна контрола, която да е гаранция, че броят на машинните бюлетини няма да бъде объркан.