Депутатите гласуваха процедурните правила, по които ще се приемат измененията в Конституцията. За процедурните правила бяха 107 народни представители, "против" - 48, а един гласува с "въздържал се".

Проектът на решение бе подкрепен от депутатите от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната - Демократична България" и ДПС. "Против" бяха депутатите от "Възраждане", "БСП за България" и "Има такъв народ".

В хода на разискването депутатите приеха редакционни поправки. С една от тях се дава право на всеки народен представител да прави писмени предложения за промени в Конституцията между първо и второ четене.

Депутатите отхвърлиха първоначално предложена от комисията по конституционни въпроси разпоредба. От първоначалния вариант на решението отпаднаха текстовете, с които предложенията, които не са подкрепени от три четвърти от всички народни представители, но са подкрепени от две трети от всички народни представители, се разглеждат и приемат по реда, предвиден за първо гласуване.

Според решението Народното събрание обсъжда и приема на три гласувания в различни дни Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията. Срокът за разглеждане на постъпилото предложение за изменение на Конституцията започва да тече от деня на внасяне на законопроекта, като се изключва времето, през което Народното събрание е във ваканция, пише още в приетите процедурни правила. Според тях на първо гласуване законопроектът се разглежда, след като Народното събрание изслуша доклада на комисията. Вносителите представят мотивите към законопроекта в рамките на 20 минути. При първото гласуване законопроектът се обсъжда и гласува по принцип и в цялост. Обсъждането протича при условията и по реда, предвиден за обсъждане на законопроекти при първо гласуване, като разполагаемото време на парламентарните групи се удвоява. Законопроектът е приет на първо гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители, предвиждат правилата.

Ако законопроектът получи по-малко от три четвърти, но не по-малко от две трети от гласовете на всички народни представители, се поставя за ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При новото разглеждане законопроектът се приема, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители, предвижда решението.

Между второ и трето гласуване не се правят предложения по текстовете, предвиждат още правилата. След второто гласуване комисията по конституционни въпроси представя текста за трето гласуване, като тя може да прави само редакционно-технически поправки. Третото гласуване е предвидено да бъде в цялост и поименно. Законопроектът за промени в Конституцията ще се счита за приет на трето гласуване, ако за него са гласували две трети от всички народни представители, се посочва в решението.

Ако законопроектът получи по-малко от три четвърти, но не по-малко от две трети, от гласовете на всички народни представители, се поставя за ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При новото разглеждане законопроектът се приема, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители, предлагат от Комисията по конституционни въпроси.

За да бъдат гласувани промените на второ четене, всеки от текстовете за изменение и допълнение на Конституцията, следва да е получил две трети от гласовете на всички народни представители. Текстовете, които не са получили две трети, се смятат за отхвърлени. Между второ и трето гласуване не се правят предложения по текстовете, предвиждат още правилата. След второто гласуване комисията по конституционни въпроси представя текста за трето гласуване, като тя може да прави само редакционно-технически поправки. Третото гласуване е предвидено да бъде в цялост и поименно. Законопроектът за промени в Конституцията ще се счита за приет на трето гласуване, ако за него са гласували две трети от всички народни представители, се предлага в проекта на решение.

По време на парламентарния контрол председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова заяви, че за местните избори няма да се доставят нови машини за гласуване, а ще се използват наличните вече 12 837 устройства.

Тя отбеляза, че всички машини за гласуване се съхраняват в склад, който е частен, тъй като към момента не е осигурен държавен склад от страна на Министерския съвет (МС). Нейкова припомни, че с решение на МС е възложено ЦИК да сключи договор за съхранение, който изтича следващата година.

Камелия Нейкова обясни, че в изборния ден не се извършва замяна на машините за гласуване, в случай, че има проблем с тях, а се взима решение избирателите да гласуват с хартия.

Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов заяви, че по повод местните избори, в МВР е създадена организация за недопускане на изборни престъпления в няколко направления.

Той обясни, че на първо място е създаден оперативен щаб, с ръководител - главният секретар на министерството.

Министърът каза още, че е изготвен план с конкретни отговорни структури на министерството и срокове за изпълнение. По думите му планът координира дейността на структурите на МВР и взаимодействието с компетентните държавни органи за недопускане, предотвратяване и разкриване на изборни престъпления.

За по-добра оперативност при координиране на съвместните действия и обмена на информация при документирането и разследването на престъпления против политическите права на гражданите, е сформирано национално междуведомствено звено между ръководните представители на МВР, прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност", посочи още Стоянов.

Стоянов обясни, че в приложението е инкорпорирана информация от официални източници и анализи на антикорупционния фонд за контролиран и купен вот в България. Целта е информацията на всички източници да се ползва от МВР, като е осигурена възможност за съпоставяне с вътрешната информация в министерството и по този начин да се получи пълна и всеобхватна картина на изборния процес.

Посредством разработения иновативен метод на работа се постига визуализиране на данни и информация за изборните процеси върху географската среда на територията на страната в реално време. На практика върху картата на държавата, ще могат да се виждат проблемните зони, градове, села, конкретни секции и съответно зоните, в които процесът протича спокойно без установено нарушаване на изборните права, добави Стоянов.

Той уточни, че на предстоящите местни избори, структурите на МВР ще въвеждат в платформата в реално време данни за изборния процес, постъпилите сигнали и образуваните наказателни производства за нарушения и престъпления против политическите права на гражданите, както и последващите предприети действия по всеки конкретен случай.

Депутати от опозицията останаха неудовлетворени от изслушването за сигурността на машините; от ПП-ДБ виждат в подобен тип говорене атака срещу машинния вот. Председателят на ДАНС не отговаря на въпроси, тъй като не е в България. 

По време на парламентарния контрол на въпроси отговори и министърът на регионалното развитие Андрей Цеков. Той заяви, че България трябва да харчи 1 милиард лева годишно за подновяване на водопроводната мрежа на страната.

Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) е издало положително становище за финансиране за укрепване на крайбрежното свлачище в квартал "Сарафово" в Бургас.

Данните в единния регистър на държавната и общинска собственост ще започнат да се въвеждат от оторизираните за целта лица, след като те получат достъп до информационната система. Така министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков отговори по време на парламентарния контрол днес на въпрос на Петър Кьосев относно изпълнение на проекта "Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост", финансиран с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", по Приоритетна ос № 1 "Административно обслужване и е-управление".

Според Кьосев създаването на единен регистър трябва да влезе в употреба на гражданите и държавата час по-скоро, защото ще подсигури пълна прозрачност на общинските и държавни имоти и тяхното стопанисване и управление.