Правителството отпусна допълнителни средства за справяне с мигрантския натиск, както и за превенция и преодоляване на последиците от природни бедствия, съобщиха от Министерския съвет.

Със свое постановление от днес кабинетът одобри допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на отбраната (МО) за 2023 г. в размер на 31 950 000 лв. средствата ще отидат за финансово обезпечаване на дейностите на двете министерства в условията на засилен мигрантски натиск.

С друго постановление по бюджетите на двете ведомства се одобряват допълнителни разходи общо в размер до 28 050 000 лв. отново във връзка с финансовото обезпечаване на дейностите на МВР и МО в условията на засилен миграционен натиск.

На днешното си заседание правителството одобри също допълнителни трансфери от резерва по Закона за държавния бюджет на България за 2023 г. за непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С постановлението се одобряват 65 832 314 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения и за възстановяване на инфраструктурни обекти.