Правителството одобри изплащането на 13 982 290 лв. за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи детски градини и училища, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Със средствата ще бъдат финансирани дейности по 33 обекта на територията на 26 общини в страната. Проектите се реализират по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища.

Целта на програмата е да се подобри материалната база, която гарантира здравословните и качествени условия на обучение в системата на предучилищното и училищното образование. Тя е насочена и към изграждане на нови сгради, както и разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, градини и училища.

По този начин ще бъде намален недостигът на места в тях и ще има възможност за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили четиригодишна възраст.

Реализирането на програмата ще създаде условия и за преминаване на училищата към едносменен режим на учебния ден.

С 580 млн. лв. ще бъдат обновени сградите и материалната база в системата на образованието през 2024-2026 г., реши правителството на 4 октомври тази година, добавя БТА.

Финансовата подкрепа ще се осъществи чрез три нови програми, съобщи тогава пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Първата програма е за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища, като за тези дейности те ще получат до 240 млн. лв. Същата сума се отпуска и за държавни и общински училища по програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони.

Ще бъдат финансирани също саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и на "Студентски столове и общежития" ЕАД. По тази програма се отпускат до 100 млн. лв., а целта й е подобряване на социално-битовите условия на студентите.