За ратификация е предложено изменението на споразумението с Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, съобщиха от правителствената информационна служба.

Министерският съвет реши да предложи на 49-то Народно събрание да ратифицира подписаното на 3 януари 2023 г. в София и в Киев Допълнително споразумение към Споразумението от 5 декември 2022 г. между Министерствата на отбраната на България и Украйна, с което страната ни предоставя на Украйна безвъзмездно въоръжение, техника и боеприпаси.

С този документ се регламентира предоставянето на последваща помощ на украинската страна да се извършва с последващи споразумения към Споразумението от 5 декември 2022 г., които ще подлежат на ратификация от Народното събрание на Република България.

На основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 3 от Конституцията на България Министерският съвет внася в Народното събрание проект на Закон за ратифициране на Допълнителното споразумение между министерствата на отбраната на България и Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси.

През декември 2022 г. тогавашното служебно правителство одобри проект на допълнително споразумение между Министерството на отбраната на България и Министерството на отбраната на Украйна, свързано с доставянето от нашата страна на въоръжение, техника и боеприпаси. Количеството и вида на предоставяната военнотехническа помощ е засекретена информация.