Мария Филипова притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Право“.

Била е юрист в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, в Министерството на правосъдието и в Министерството на финансите.

Владее английски език. Заемащият длъжността до този момент.

Огнемир Митев е освободен по взаимно съгласие. Огнемир Митев бе експерт от кариерата и член на комисията още от 1998 година. В Комисията е започнал работа през 98-ма от най-ниското ниво - младши експерт. През 2001 г. е повишен, началник отдел "Разрешения", а през 2006 е временно изпълняващ длъжността - председател.