Христо Стоичков е най-успелият български футболист в историята, както и един от най-известните българи по света. Той е много популярна личност не само в автономна област Каталуния, но и в цяла Испания и се ползва с голямо уважение сред обществото, се казва в мотивите на правителственото решение.
Според него, подкрепата на Стоичков е високо ценена и винаги търсена при организацията и реализацията на обществени или държавни актове.

В резултат на непрекъснато растящия брой наши сънародници, желаещи трайно или временно установяване на територията на автономна област Каталуния, и с цел подпомагане на бързото им интегриране, през 2008 г. бе учредена Българо-Каталунска асоциация за приятелство и сътрудничество "Свети Георги" в Барселона, на която Христо Стоичков бе избран за председател.
В това качество той активно работи и участва в насърчаване и развитие на българо-каталунските търговски, икономически и културни отношения, се казва в съобщението на МС.

Оттам са уверени, че досегашната ползотворна дейност на Стоичков за развитието на регионално ниво на човешките контакти, на културния диалог и по оказване помощ на български граждани, би допринесла и в бъдеще, в рамките на почетното консулство, за активизиране и разширяване на двустранното сътрудничество в икономиката, културата и образованието, за популяризирането на положителния образ на страната ни като член на ЕС.

Изразява се увереност и за по-нататъшно развитие на отношенията между България и важни в икономическо и финансово отношение региони на Испания, каквито са автономните области Каталуния и Арагон.