Засилване и по-ефективен контрол върху дейностите в горските територии е основната цел на промените в Закона за горите, одобрени днес, коментира  министърът на земеделието Десислава Танева след заседанието на правителството.

С предложените промени на практика се изпълва едно от 7-те условия, поставени по-рано днес от Патриотичния фронт за запазване подкрепата му за кабинета: Завършване на необходимите законови нормативни промени за ограничаване незаконната сеч и износ на дървесина.

По отношение на горското планиране и за дейности в горски територии до два хектара, независимо от това дали са собственост на хора, или на фирми, те трябва да се извършват след влязла в сила горскостопанска програма или план, каза министърът, предаде БТА.

Танева обясни че липсата на такова изискване до момента е довело до голи сечи в територии с концентрирана възстановена собственост на горски територии.

Във връзка с мерките за опазване на гората и борбата срещу незаконния добив се въвежда задължението да не се извършват никакви дейности в горските територии през тъмната част от денонощието.

Въвежда се и задължение на собствениците на моторни превозни средства, които превозват дървесина или каквито и да е други недървесни продукти, да бъдат снабдени с джи пи ес устройства, за да могат контролните органи да осъществяват непрекъснат контрол в реално време.

За всички складове, където има придвижване и складиране на добитата дървесина, както и на местата, където дървесината се преработва, се предвижда задължително да има поставени камери за постоянно видеонаблюдение.

По думите на министъра с тези мерки контролът върху дейностите в горите би дал по-реални резултати и би бил по-ефективен.

Сред другите мерки е разширяване на правата на горските инспектори на служителите в държавните предприятия за контрола върху по-голям териториален обхват.

Предвиждат се и мерки по отношение на засилване на контрола върху хората със съответните права или лесовъдска практика за маркирането на дървесината, включително и чрез отнемане на тези права.

За горите, които са върху земеделски територии - 105 хиляди хектара, се въвежда процедура, която позволява и по инициатива на собственика на съответната земеделска земя, върху която има гора, да се поиска промяна на предназначението или да се заяви ползването по начина, по който му е възстановена.
Към момента съгласно режима това става със съответната годишна инвентаризация, каза министър Танева.

След като бъдат приети промените в закона, ще бъдат направени изменения в три наредби и ще бъде разработена и една нова. Актовете са свързани с уреждането на начина на ползване и осъществяване на дейности в горските територии.

От 10 март е в сила забрана за износ на необработен дървен материал за период от три месеца.