Депутатите гласуваха промени в Наказателния кодекс чрез преходните и заключителните разпоредби между първо и второ четене на Кодекса на търговското корабоплаване, с които нерегламентираният превоз на пътници се криминализира.

Промените бяха гласувани на второ четене и са вкарани в закона от депутата от ГЕРБ Иглика Събева.

Ето какво гласи текстът:

"Който извърши обществен превоз на пътници без разрешение, регистрация или лиценз, които се изискват по нормативен акт или акт на Европейският съюз, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години, като моторното превозно средство, послужило за извършване на деянието, се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е".

Според промените се предвиждат от две до пет години лишаване от свобода и отнемане на моторното превозно средство в полза на държавата на всеки, който извършва обществен превоз на пътници без регистрация, разрешение и лиценз.

Когато деянието е извършено от две или повече лица или чрез фалшив документ, наказанието е лишаване на свобода от пет до десет години или санкция от 5 до 15 хил. лева, като съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.

От опозицията оспориха в зала промените и обявиха, че ще ударят споделеното пътуване.

ГЕРБ дадоха брифинг в парламента, на който депутатът Станислав Иванов коментира, че споделеното пътуване не е обществен превоз, когато няма икономическа облага и не възнамеряват да го спират.

Групите за споделено пътуване в които се разделят разходите за цената на бензина не ставали незаконни.

И обратното законопроектът предвижда: "Когато един превозвач осъществява нерегламентиран превоз, вече ще бъде санкциониран".

Относно санкциите Иванов обясни, че са такива, за да "могат да предпазят живота и здравето на българските граждани".

По думите му, промените са спешни заради ковид-кризата, която е засегнала превозвачите.