Александър Андреев е кандидатът на ГЕРБ за нов шеф на Централната избирателна комисия. Това обяви шефката на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова.

Неговата кандидатура е издигната от студентско сдружение, но е подкрепена от управляващите. Александър Андреев е възпитаник на Юридическия факултет на Софийския университет, дипломиран икономист по специалност "Счетоводство и контрол" в УНСС, през 2010 г. кандидатът защитава докторска програма по право в Нов Български Университет и е лектор по конкурентно право на ЕС и главен асистент по международно частно право.

"Тази кандидатура по предложение на неправителствена организация беше припозната от народните представители от ПП ГЕРБ и днес внасяме това предложение в рамките на установения срок. Смятаме, че тази кандидатура е достойна, професионално утвърдена и ще бъде възприета като гаранция за работата на ЦИК в рамките на законодателната уредба и гаранции за провеждането на всички процедури, които са възложени на ЦИК с оглед на предстоящите избори и гарантиране на прозрачен и коректен изборен процес", изтъкна Дариткова.

В момента Александър Андреев е член и говорител на комисията. Миналата седмица стартира нова процедура за нов шеф на комисията, след като първата бе провалена, защото нито една партия не издигна свой кандидат.

Бившият председател на ЦИК Стефка Стоева се отказа да бъде начело на изборната комисия и обяви, че подава оставка по лични причини. Преди това обаче Стоева възрази срещу внесена промяна в Изборния кодекс, която да прехвърли изцяло отговорността за придобиването на машините за гласуване на комисията. Стоева смята, че закупуването на машини трябва да се извърши от държавата.

Всички документи, съпътстващи избора за нов председател на ЦИК, ще бъдат публично оповестени на сайта на Народното събрание.

Спрямо кандидатите ще бъде извършена проверка за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската армия, а след това те ще бъдат изслушани на открито заседание на комисията по Правни въпроси. Окончателният избор ще се проведе в пленарна зала.