До най-далечната точка хеликоптерите от системата за спешна помощ по въздух ще достигат за между 20 и 30 минути, с което покриваме изискването за "златния час" при спасяването на пострадали. Това каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, който взе участие в пресконференция в Министерския съвет, посветена на изпълнението на управленската програма на редовното правителство.

"Отпушихме процеса по изграждане на спешна медицинска помощ по въздух, който беше доста затлачен. Дадохме възможност на Министерството на здравеопазването да работи усилено по започване на обществена поръчка за изграждане на оперативните бази", посочи Гвоздейков.

Той увери, че съгласно първоначално заложените срокове, първият хеликоптер ще бъде у нас през декември и ще се положат усилия да бъде въведен в експлоатация още през януари 2024 г.

Министърът припомни, че до този момент са определени точките, където ще бъдат изградени оперативните бази, като за четири от тях вече са предоставени и необходимите терени. С решения на правителството са осигурени места на територията на летищата София и Пловдив, както и в бившето летище Търговище. База ще има и на летище Сливен, където има предоставен имот от седем декара с решения на местния общински съвет.

Другите две точки ще бъдат на летище Долна Митрополия и летище Габровница, където има бивша военновъздушна база, която към момента е с отпаднала необходимост, обясни министър Гвоздейков. Той допълни, че се работи за прехвърлянето на имотите там от Министерството на отбраната на Министерството на здравеопазването, за да може да започне изграждането на прилежащата инфраструктура.

Системата за спешна медицинска помощ в България ще бъде изградена съгласно европейските правила, увери министърът на транспорта и съобщенията.

На същата пресконференция темата коментира по-рано и премиерът Николай Денков, според когото предходното служебно правителство е допуснало грешка с решението си бази да бъдат изграждани на територията на лечебни заведения.

"Те не могат да бъдат в болниците, както беше задвижено по време на служебното правителство. Нямат право да бъдат там. Там могат да кацат само, когато има нужда да се осъществи съответната медицинска дейност. Налага се ние да рестартираме процеса", обясни министър-председателят.

Академик Денков припомни, че терените за част от площадките, на които предстои да бъдат разположени бъдещите въздушни линейки, вече са осигурени, а за останалата част се работи. До този момент е решено такива да има на територията на летищата в София и Пловдив, както и на терен от бившето летище в Търговище.

"Има европейски регламент, който изисква тази дейност да се извършва от търговски дружества. Това, което направи служебното правителство, е да закрие търговското дружество и да прехвърли дейността към Държавния авиационен оператор (ДАО), който няма право да извършва тази дейност. Защо? Не мога да ви кажа. Сега, след една година, ние се намираме в изходно положение, в което ДАО не може да извършва тази дейност. Трябва отново да създаваме търговско дружество, което да поеме тази работа", посочи още министър-председателят.

Денков беше категоричен, че се работи по решението на всички проблеми, свързани с осигуряване на помощ по въздуха за българските граждани, съвместно между Министерството на здравеопазването и Министерството на транспорта и съобщенията.