Община Габрово излиза с остра позиция срещу решение на правителството за намаляване на компенсациите за липсата на топлоснабдяване, това съобщава на сайта си местната администрация.

Общинската администрация в Габрово изпраща възражение към правителството заради неспазения ангажимент на държавата да осигури адекватни компенсации на габровци, които са лишени от топлоподаване, след като "Топлофикация - Габрово" преустанови дейността си, посочват от институцията.

От решение на Министерския съвет от вчера става известно, че вместо 1 500 000 лева, държавата е отпуснала едва 730 000 лева за 4 120 битови абонати, наполовина по-малко от обещаните компенсации.

Община Габрово задава въпроси до министър-председателя, министъра на финансите, министъра на енергетиката и министъра на околната среда и водите.

"Защо бяха намалени средствата наполовина - от 1 500 000 лева до 730 000 лева? Каква беше методиката при изчисления на средствата към 15 август 2023 г. и каква е методиката при изчисляване на средствата в решението на Министерски съвет от 18.10.2023 г.? Защо в решението на Министерски съвет липсват публичните общински сгради, които също са били абонати на "Топлофикация - Габрово" - Спортна зала "Орловец", Детска градина "Слънце", Дом на хумора и сатирата. Тези обществени сгради се използват ежедневно от жителите на града и децата на Габрово", гласят те.

Община Габрово настоява за отговор от държавата, преди да започне да изпълнява решението на Министерски съвет, се казва още в съобщението.

На 15 август в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) бе подадено заявление от "Топлофикация - Габрово" АД за прекратяване на издадените от регулатора лицензии за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" и за дейността "пренос на топлинна енергия".

Като мотиви за прекратяване на лицензиите бе посочена техническата невъзможност на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност, допълват от КЕВР. Решението за прекратяване на лицензиите е взето на проведено заседание на Съвета на директорите на "Топлофикация - Габрово", проведено на 2 август, уточняват още от регулатора.

Същия ден кметът на Габрово Таня Христова предупреди на брифинг в Министерството на енергетиката, че "Топлофикация - Габрово" може да не работи през предстоящия зимен сезон. Министърът на енергетиката Румен Радев добави, че възможните технически решения за публични обекти в града са преминаване на природен газ и монтиране на термопомпи. Министърът на финансите Асен Василев съобщи, че са направени изчисления, че разликата за абонатите при преминаване от парно на ток е около 1,3-1,5 млн. лева за отоплителен сезон.

В годините "Топлофикация - Габрово" ЕАД регистрира десетки аварии и повече от 4000 абонати често остават без надеждно подаване през зимния сезон.