Чрез фонда се подпомагат бежанците от гражданската война в Сирия, най-вече тези, които са се устроили временно в съседните държави - Турция, Ливан, Йордания, Ирак, съобщи пресслужбата на кабинета.

Към края на 2017 г. във фонда са внесени 1, 409 млрд. евро, като 106 млн. евро е доброволният принос от държавите членки на ЕС.

Европейската комисия отчита, че фондът е финансирал програми на обща стойност 1, 213 млрд. евро. От тях 40 на сто са насочени към бежанците в Турция, 28 на сто - към Ливан, 17 на сто - към Йордания, 9 на сто - към Ирак.

Разходите, свързани с изпълнението на решението, се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет средства за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ по бюджета на Министерството на външните работи, се посочва в прессъобщението.