Европейският парламент ще обсъди на сесията си в Страсбург доклад за състоянието на Шенгенското пространство, в който за пореден път се призовава за приемането на България и Румъния в зоната без гранични проверки.

Отбелязва се, че това е свързано със сигурността на Шенген. Докладът разглежда въпроса с възстановените граници между държави в Шенген от 2014 г. насам.

В документа се посочва, че тези действия са били предприети "по-скоро с усещането" за заплахи за обществения ред и вътрешната сигурност покрай движението на хора и с тероризма, с броя на търсещите убежище и на незаконните мигранти, "а не със сериозни данни за действителното наличие на сериозна заплаха или с действителния брой на пристигащите". 

Според доклада възстановяването на граничните проверки подронва доверието в европейските институции и носи катастрофални последици за икономиките на държавите в ЕС. Цитирани са оценки за разходите - до 20 милиарда евро еднократно и два милиарда евро годишно за поддръжката на възобновените проверки. Отбелязва се, че европейските държави са изградили над 1200 километра стени на стойност поне половин милиард евро.

Шенгенското пространство е на кръстопът, отчита ЕП и осъжда продължаващото повторно въвеждане на гранични проверки, както и изграждането на физически прегради между държавите в пространството.