Парламентарната Комисия по енергетика прие бившият председател на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов да изпълнява функциите на председател на КЕВР до избирането на нов председател, предаде БТА.

Предложението бе направено от Ива Митева от парламентарната група на "Има такъв народ" в Проект на решение за уреждане на последиците от решението на Конституционния съд, в което съдът обяви изборът на Станислав Тодоров за председател на КЕВР за противоконституционно.

Предложението бе прието с 10 "за", 8 "въздържали се" и без нито един против.

Председателят на парламентарната енергийна комисия Радослав Рибарски призна, че за нова процедура за избор на председател на КЕВР настоящият парламент вероятно няма да има достатъчно време, добавя bTV.

ГЕРБ и ДПС настоявах поста да поеме бившия председател Иван Иванов, тъй като това може да стане значително по-бързо.

От регулатора вече призоваха за бързо решение на проблема с председателския пост.

В противен случай няма да могат да се вземат важни решения за цената на природния газ за август, както и такива свързани с пускането в експлоатация на газовата връзка с Гърция.

Окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала.

До предложението се стигна след като Конституционният съд определи за нищожен избора на досегашния ръководител на енергийния регулатор Станислав Тодоров, допълва БНТ.

Въпреки че Иван Иванов може да стане отново председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съществува хипотеза той да не може пълноценно да изпълнява функциите си и то в ситуация, когато може да няма и парламент, който да реши институционалната криза в КЕВР. Това каза членът на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Александър Йорданов по време на изслушване в парламентарната Комисия по енергетика. По думите му този риск трябва да се вземе предвид и предотврати, защото е и възможен, и вероятен, предаде БТА.

Членовете на КЕВР не могат да направят предложение по този въпрос, защото това е изцяло в компетентността на Народното събрание (НС). Според Йорданов, тъй като тази хипотеза е вероятна, дори и решението за връщането на Иван Иванов като председател на КЕВР няма да помогне.

"Комисията като колегиален орган е необходима на българското общество", изтъкна Йорданов. Наличието на КЕВР осигурява по-висока степен на предвидимост и управляемост на кризи, които ще възникнат, тъй като Комисията урежда обществените отношения. Затова членовете на КЕВР апелираха да се обсъди и рискът новоизбраният председател или този, който продължава мандата си, се окаже в обективна невъзможност да изпълнява функциите на председател, защото тогава регулаторът отново няма да може да функционира.

В момента непосредствената заплаха от липсата на председател на КЕВР е, че в регулатора вече е постъпило заявление от "Булгаргаз" за утвърждаване на цена на природния газ за август, по което КЕВР в момента е в невъзможност да се произнесе. По двустранните договори, по които "Булгаргаз" продава на индустриалните потребители, също така и по Програмата за освобождаване на количества природен газ, които общественият доставчик продава чрез Газов хъб Балкан, цената е обвързана с утвърждаваната от КЕВР цена на вход. Става въпрос за началната цена. "В този смисъл не само регулираният пазар, но и клиентите на "Булгаргаз" на свободен пазар няма да знаят по каква цена ще се разплащат с компанията за доставките", коментира Йорданов.

В момента КЕВР не да осъществява ефективно правомощията си в областта на регулаторната дейност, което ще доведе до тежки последици за целия енергиен и воден сектор. Това ще рефлектира крайно негативно върху работата на всички енергийни и водни дружества, на индустрията и стопанските потребители. Сериозен е рискът и за бюджетите на битовите потребители на комунални услуги - електроенергия, природен газ, ВиК услуги, за които Комисията определя регулирани цени.

КЕВР следва да предприеме още редица административни производства, свързани с осигуряването на възможността българо-гръцката връзка Комотини - Стара Загора да функционира. Забавяне на изпълнението на установените срокове по подаденото заявление от "Ай Си Джи Би" АД за актуализиране на Мрежови кодекс и Тарифен кодекс на междусистемен газопровод Гърция - България и приложения в т.ч. Това би могло да възпрепятства началото на експлоатацията на газопровода, което ще наруши сигурността на доставките на природен газ за страната, предимно през отоплителния сезон. Следва да се отчете, че в тази ситуация съществуващата инфраструктура в точката на междусистемно свързване "Кулата-Сидерокастро" няма да може да осигури необходимите количества за потреблението на страната. Пряка последица от забавянето на старта на българо-гръцката връзка "Комотини-Стара Загора" ще бъде отлагане във времето на плановете за диверсификация на маршрутите и източниците на природен газ за страната, което би създало условия за конкуренция и благоприятни цени за българските битови и стопански потребители.

Невъзможността КЕВР да приеме бизнес планове и да се актуализират цените на ВиК услугите ще доведат до финансови затруднения за ВиК операторите, посочи Йорданов. Освен това утвърдените сега цени няма да се прилагат, независимо че не са утвърдени нови. Това се отнася и цената на природния газ, обърна внимание Йорданов. Той уточни, че утвърдената по-ниска цена на синьото гориво през юли няма да се прилага, дори и КЕВР да не е в състояние да утвърди цена за август.