Комбинацията от възпитание, придобити умения, образование и житейски опит ми дава основание да мисля, че към момента не мога да бъда полезна в сферата на моята дейност. Затова подавам оставка. Това се посочва в мотивите на Джема Грозданова за оттегляне от Народното събрание.

Тя е отбелязала, че възприема поддържането и развитието на Европейския проект като основна цел на нейната работа през годините.

Оценявам високо дадената ми възможност да изиграя основна роля в организацията и формирането на приоритетите на две председателства - на Комитета на Министрите на Съвета на Европа 2015-2016 г, както и на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., е отбелязала Грозданова.

"Чрез длъжността, която заемах, успявах да мотивирам позиции, да търся и да пазя баланса между институциите, да намирам компромисни решения чрез преговори. В полза на България. Успявах да намирам точката на съгласието по различни теми и да уважавам мнението на другия", е отбелязала в мотивите за подадената оставка Грозданова.

Тя признава напредъка на България по време на прехода и иска всичко постигнато да се надгражда и да бъде устойчиво.

Вярвам, че гражданите на България имат своята роля във вземането на решения, е посочила Джема Грозданова, която цитира писмо на Едмънд Бърк до избирателите от Бристол, 1774 г. - "парламентът е нарочно сформирано събрание на една нация, която има общ интерес - този на цялото".