Поради изчерпване на пленарното време депутатите не успяха да гласуват докрай всички текстове от проекта на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.

Народните представители все запазиха броя на постоянните комисии в парламента - 25.

В наименованието на досегашната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта прибавиха думата "семейство". Предложението за това направи Никола Минчев от "Продължаваме Промяната - Демократична България". Въпросът дали предмет на комисията да бъде и семейството предизвика спор в пленарната зала между част от депутатите.

Оживени разисквания имаше и около това дали Комисията по конституционни въпроси трябва да остане като постоянно действаща или да бъде временна, както предложиха от ДПС.

В хода на разискванията част от депутатите изразиха мнение, че като цяло броят на комисиите в Народното събрание е голям.

Дебатът по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание беше съпътстван и с размяна на по-остри реплики. След напрежение между депутати на "Възраждане" и "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) председателят на Народното събрание Росен Желязков наложи забележка на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов и на Манол Пейков от ПП-ДБ (четете повече).

Според приетия дневен ред в петък депутатите ще изберат състав на постоянните комисии и постоянните делегации на Народното събрание в международни организации.