Временната комисия по правни въпроси реши да се спрат заповедите за премахване и забрана за ползването на незаконни строежи, използвани за постоянно обитаване като единствено жилище.

Предлага се да се спрат такива заповеди и за незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморието.

Депутатът от Коалиция за България Димчо Михалевски заяви, че до момента има влезли в сила над 2500 заповеди за премахване на различен тип строежи. По думите му голяма част от тези заповеди имат нужда от допълнително обосноваване.

По думите на депутата от левицата само през последните 3 седмици в Пловдив има издадени нови 27 заповеди за събаряне на сгради в ромски квартали.

Михалевски заяви, че фокусът на мораториума е върху жилищните сгради, които се ползват постоянно от своите обитатели и по същество представляват единствено жилище.

За 2011 г. има издадени 298 такива заповеди, от които 96 сгради са премахнати, а 202 са в процедура на премахване. През 2012 г. има издадени общо 132 заповеди, премахнати са 46 сгради, а 86 са в процедура на премахване.

Според представителите на ДПС този мораториум трябва да се отнася само за случаи, в които заповедта е издадена за единственото жилище на домакинството. Четин Казак обясни, че трябва да се направят промени преди окончателното приемане.