Националният съвет на "Да, България!" е дал мандат за участие в преговорите за кабинет с премиер Мария Габриел, като поставя условие за договаряне на 11 приоритета. Това става ясно от съобщение от партийния пресцентър до медиите. 

Националният съвет на "Да, България" е дал мандат и на Изпълнителния съвет и на председателя на движението за преговори за участие в европейските избори на 9 юни 2024 г. с коалиционните партньори от "Демократична България" и "Продължаваме Промяната".

В изпратената резолюция са формулирани конкретните приоритета, които да бъдат договорени по време на преговорите. Те са изброени и във Facebook страницата на "Да, България": 

 1. Гарантиране на пълноценното прилагане на новия чл. 91б от Конституцията на Република България по отношение на всички регулатори, които ще бъдат излъчени от Народното събрание чрез добре развита процедура, отворена към гражданското общество, осигуряваща реална проверка за интегритет и прилагане на принципа за неизлъчване на ярки политически лица, така че да бъдат гаранти за прилагане закона и подобряване на средата за икономически растеж.
 2. Гаранции за прилагане на предвидения в чл. 130а, ал. 3 от Конституцията принцип във Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет да бъдат избрани лица, които са независими и партийно неутрални.
 3. Гаранции за продължаване на съдебната реформа чрез Закона за съдебната власт.
 4. Пристъпване към излъчване на Комисия за противодействие на корупцията, и попълването ѝ с убедителни лица, които могат да обосноват очакване за провеждане на антикорупционна политика.
 5. Курс за постепенно ограничаване на бюджетния дефицит с цел постигане на балансиран държавен бюджет.
 6. Увеличаване и фокусиране на усилията за укрепване и модернизация на националната сигурност и отбраната, както и за ускорено изпълнение на решенията на парламента в областта на отбраната и особено военнотехническата помощ за Украйна. По-дълбока интеграция в колективната отбрана на НАТО и реформа в службите за сигурност.
 7. Реформа в изборното законодателство, която да гарантира доверие в отчитането на подадените гласове в проведените избори и да гарантира устойчиво и прозрачно публично финансиране на политическите партии и кампании.
 8. Ускорена, фокусирана и систематична работа с реални резултати в сферите на електронното управление, електронната идентификация и киберсигурността.
 9. Комплексни и структурни реформи, насочени към изваждане на България от сивия списък, свързан с мерките срещу изпирането на пари.
 10. Реформа на законодателството в областта на образованието и науката, която да гарантира качеството на образованието и да насочи процесите към измерими резултати, съобразени с нуждите на трудовия пазар и съвременното общество.
 11. Трансформиране на новия текст на чл. 23 от Конституцията в амбициозна културна политика.

 

От "Да, България" смятат и, че има нужда "без отлагане да приведем институциите в състояние да отговарят адекватно на нуждите на гражданите и бизнеса във все по-усложняващата се международна среда и кризи и укрепване на капацитета им за модернизиране на страната".

В резолюцията, изпратена до медиите, се посочва още: "Отчитаме като наша грешка неуспеха от провеждането на принципа за въздържане от излъчване на ярки политически лица за позиции, които изискват гласовете на всички участници в мнозинството и предполагат неутралност и професионализъм".