От министерството уточняват, че се увеличават средствата за пенсии от 1.04.2013 г. с 585.9 млн. лв., увеличават се средствата за социални помощи и обезщетения със 135 млн. лв. и се увеличава финансирането на програми и дейности по заетостта със 72 млн. лв.
Бюджетът предвижда дефицит под 1.25% и ръст на икономиката от 1.5%, обяви по-рано днес министър Дянков.

Вчера приключи и мисията на МВФ в България. Основните препоръки на МВФ се заключаваха в повече пари за инфраструктурни проекти, укротяване на повишението на заплатите, ограничаване на ранното пенсиониране и структурни реформи в здравеопазването и образованието.

Според Министерство на финансите средствата за образование се увеличават с повече от 120 млн. лв. Над 76 млн. лв. са предвидени за единните разходни стандарти и целевите добавки за финансиране на обучението на деца и ученици в системата на народната просвета. Увеличават се парите за култура с над 31 млн. лв. С 26 млн. лв., се увеличават разходите за държавните и общинските културни институти в т.ч. музеи, галерии, библиотеки и читалища.

Увеличават се планираните разходи за публична инфраструктура в областта на благоустройството и опазването на околната среда с 510 млн. лв. С 20 процентни пункта (218 млн. лв.) се увеличава осигурителната вноска за фонд Пенсии за работещите в сферата на отбраната и сигурността.

В проектобюджета. МВР и Министерството на отбраната ще разполагат с по повече от 1 млрд. лв. догодина, пише в. "Сега". Така за вътрешното министерство като разходи са предвидени 1.12 млрд. лв., което е увеличение с над 125 млн. лв. В проекта за бюджет изрично е посочено, че нарастването е в резултат на увеличения размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на държавните служители по Закона за МВР.

На няколко пъти през последните години финансовият министър Симеон Дянков даде да се разбере, че бюджетите на силовите ведомства са по-високи, отколкото пише в бюджетите и че скритите плащания са именно тези вноски. Затова и обещаваше, че ще ги извади на светло. По същата причина надхвърля 1 млрд. лв. и бюджетът на МО - 1.052 млрд. лв. Нарастването с над 72 млн. лв. и тук е в резултат на новите осигуровки. Прави впечатление, че отново основната част от бюджетите ще отиде за заплати и осигуровки. В случая с МВР по това перо отиват малко под 1 млрд. лв., а за капиталови разходи остават само 70 млн. лв. При армията положението е сходно - близо 750 млн. лв. ще отидат за персонала и едва 52 млн. за капиталови разходи.Финансовият министър е категоричен, че увеличение на заплатите на военни и полицаи ще има само при съответни отстъпки от техните социални привилегии- ранно пенсиониране, обезщететия при уволнение и дългите отпуски.

Вече се разбра, че ще бъдат увеличени всички пенсии от 1 април 2013 г. Ще бъде увеличена и минималната работна заплата. Засега не се предвижда увеличение на майчинските от 240 лв. Не се предвижда и увеличение на обезщетенията за безработни.