Египет е сред стабилните търговски партньори на България в района на Близкия изток и Африканския континент. От взаимен интерес е да работим за още по-голямо активизиране на двустранния диалог в търговско-икономическата област. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си в Кайро с президента на Арабска република Египет Абдел Фаттах Ас-Сиси.

Премиерът Борисов изтъкна, че стокообменът между България и Египет бележи устойчива тенденция към нарастване, като за миналата година е надвишил 1 млрд. щ.д. Същевременно според българския министър-председател е налице все още неизползван потенциал и страната ни полага усилия за допълнително стимулиране на сътрудничеството. Премиерът Борисов отбеляза необходимостта от набелязване на стъпки, така че да се оползотворят възможностите за разширяване на инвестициите. По думите му би било добре да се обмисли подновяването на дейността на Смесената комисия за икономическо, научно и техническо сътрудничество.

Министър-председателят акцентира върху енергетиката като друга сфера, в която страната ни има желание диалогът да се задълбочи. Премиерът Борисов посочи, че за България Египет е потенциален доставчик на природен газ и имаме интерес да се включим в газовия проект между Египет, Гърция и Кипър. Задълбочаване на двустранното сътрудничество би могло да се търси и по линия на земеделието, транспорта и туризма.

Премиерът отбеляза също, че България разглежда Египет като държава с ключова роля за постигането на стабилност в региона на Близкия изток и Африка - проблематика, която по думите на Борисов има отношение както към българската национална сигурност, така и към процесите в Европа. Министър-председателят каза още, че борбата с тероризма, екстремизма и радикализацията е обща кауза за България и Египет. Добави, че страната ни е заинтересована от развитието на двустранните връзки в сферата на правоприлагането, контра-тероризма, борбата срещу трансграничната организирана престъпност и трафика на хора.

Министър-председателят Бойко Борисов благодари за гостоприемството. Изрази също така увереност, че след срещата с президента на Египет в рамките на 73-ата сесия на ОС ООН през миналия месец и след настоящата визита в Кайро, конструктивният диалог ще продължи и занапред по значими за двете страни теми от двустранен и регионален характер.