Изнесено е оръжие за 200 млн. през Полша към Украйна, заяви пред медиите бившият шеф на "Кинтекс" Александър Михайлов. Той уточни, че става въпрос за снаряди за системите за залпов огън "Град".

Каза, че Асен Василев знае митническите товарителници за износа и дори им цитира номерата.

Според Михайлов причината за смяната на ръководството на ВМЗ-Сопот е, че са отказали да ремонтират върната оръжейна поръчка, договорена от премиера.

В същото време ръководството на Държавата консолидационна компания (ДКК) обяви на пресконференция, че ще сезира днес прокуратурата за част от констатациите, изнесени в доклад от проверка на състоянието на "Кинтекс". 

Досега старото ръководство и изпълнителният директор на "Кинтекс" Александър Михайлов не са представили годишен финансов отчет на дружеството, нито подобен отчет за първото тримесечие на тази година, каза Смиляна Нитова, изпълнителен директор на ДКК.

Вчера новият Съвет на директорите на свое заседание е приел и двата отчета. Според тези отчети печалбата на дружеството за първото тримесечие на годината е около 17 пъти по-малка спрямо същия период на миналата година.

Съветът на директорите на ДКК е възложил на Съвета на директорите на "Кинтекс" да направи проверка на състоянието на дружество и да представи доклад от тази проверка.

Във връзка с изнесени неистини от бившия изпълнителен директор на "Кинтекс" Александър Михайлов по отношение на твърдението му, че той е сключил много изгоден договор за дружеството за 42 млн. евро за износ на специална продукция, такъв не е намерен в дружеството, каза Нитова, която цитира резултати от доклада.

Досега са сключвани договори за дейност, която дублира дейността на служители от дружеството, допълни тя. Има и договори, които преповтарят определена дейност, става дума за припокриване дейността на един граждански договор с друг такъв действащ. По думите на Нитова фрапантен е случаят с агентски договор, като там са платени над половин милиона долара за дейност, която е осъществена преди сключването на този договор. Тя добави, че за едни ден - на 20 февруари тази година, е сключен договорът, споразумение към него и проформа е представена фактурата от другата страна и в едноседмичен срок е платена посочена сума.

При проверката е установено, че всички договори сключвани за 6 месеца назад, не са докладвани в Съвета на директорите. От това следва изводът, че Михайлов е управлявал еднолично дружеството и не е спазвал правилата на Устава, договора за управление и правилата за работа на Съвета на директорите и не е уведомявал ръководство на ДКК за сключените договори, заяви Нитова.

Друг по думите й фрапантен случай от работата на старото ръководство на "Кинтекс" е свързан с това, че "през този период има отказ в Египет от представителството на ВМЗ от "Кинтекс" и е прехвърлено на частна фирма БИМ, където Михайлов е били на ръководна длъжност.