Бившият директор на Столичната дирекция на полицията главен комисар Антон Златанов бе временно назначен със заповед на министъра на вътрешните работи за директор на Главната дирекция "Гранична полиция", съобщиха от МВР.

Той беше представен пред състава от министър Калин Стоянов и заместника му Стоян Темелакиев, след като вчера досегашната шефка на "Гранична полиция" Росица Димитрова бе освободена от поста.

Антон Златанов е роден на 8 октомври 1976 г. в София. Отбил е военната си служба през 1996 г. в ШЗО "Христо Ботев" в град Плевен.

През 2000 г. завършва висше образование в УНСС по специалността "Планиране и прогнозиране на икономически системи", а през 2002 г. - магистратура по "Международни икономически отношения" в Стопанската академия в Свищов. През 2016 г., след публична защита на дисертационен труд в Академия на МВР, му е присъдена образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление "Национална сигурност".

Работи в системата на МВР от над 25 години, като по време на службата си е многократно награждаван.

Преминал е през всички нива в системата. Постъпва в МВР през 1997 г. като полицай в отдел "Охранителна полиция", а впоследствие работи и по линия "Криминална полиция". Последователно е старши полицай, инструктор, инспектор в СДВР. От 2008 година след спечелен конкурс преминава на ръководна длъжност като началник на група в отдел "Специализирани полицейски сили", а впоследствие е началник на група "Хулиганство, екстремизъм и спортни мероприятия". В отделни периоди е началник на сектор "Масови мероприятия" и заместник-началник на отдел "Охранителна полиция". На 13 май 2015 г. е назначен за заместник-директор на СДВР. В периода май - юни 2021 г. е директор на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Има опит и върху работата на Главна дирекция "Гранична полиция". През периода 2021-2022 на два пъти е командирован за участие в охраната на зелена граница.

Преминал курсове на обучение в Интерпол и Европейски полицейски колеж, както и в полицейски академии и училища в Холандия, Белгия, Израел, Германия, Швеция, Португалия, Финландия, Естония, Франция, Чехия, Полша, Великобритания, Испания и др. в направленията "Обществен ред и управление на тълпа", "Радикализъм и екстремизъм", "Мащабни масови мероприятия", "Противодействие на футболното хулиганство", "Управление на кризи и кризисен мениджмънт", "Сигурност на големите градове" и др.

През 2016 г. завършва специализирана тренировъчна програма в Полицейската академия на Китай в Шанхай и Пекин, а през 2018 г. - едномесечен курс на тема "Иновативни методи в разследването" в Международния университет по криминалистически науки в Гуджарат, Индия. През 2020 г. специализира в Израел на тема "Противодействие на глобалния тероризъм и антисемитизъм".

Преподавател в магистърска програма "Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма" във Военна академия "Г. С. Раковски", както и във Факултет "Полиция" на Академията на МВР. Лектор в редица международни курсове в направлението "Обществен ред и управление на тълпа" на Европейски полицейски колеж (CEPOL). Автор на монография "Теоретични и правни аспекти в дейността на полицията по опазване на обществения ред при масови мероприятия", издание на АМВР.