Как българите изпращат отиващата си 2018 година и какви са очакванията им от новата 2019-а. Темата бе обект на анкета на "Барометър България", проведена в периода 12-19 декември т.г., сред 832 пълнолетни български граждани чрез телефонно интервю.

Попитахме респондентите какво е личното им усещане затова как ще се промени животът им догодина; какви са според тях позитивните събития за страната ни за 2018 година; какво си пожелават за 2019-а; кои значими събития в България ще наблюдават през следващата година и кои международни събития ще следят с интерес през 2019 г.

Българите са оптимисти и имат усещане, че през 2019 г. животът им ще се подобри. Такъв отговор на въпрос "Какво е Вашето лично усещане как ще се промени животът Ви през Новата 2019 г.?" дават 60,2% от участниците в проучването. 20,8% не очакват промяна през следващата година, а 16,6% смятат, че животът им ще се влоши. Само 2,4 % от анкетираните не могат да преценят и да дадат отговор.

Общественият климат в страната, след приключване на протестите през последните месеци, е уталожен и хората виждат в това сигурност и спокойствие за собственото си бъдеще. Високият процент на българите, които очакват подобрение в личен план, най-вероятно кореспондира със заявката на управляващите в страната за продължаващ и догодина икономически растеж, балансирана вътрешна политика - със стабилни реформи и без резки ходове, ниска безработица. Очевидно отминаващата година, въпреки бурните политически страсти и острото противопоставяне управляващи-опозиция, все пак оставя усещане у българите за стабилност и дава надежда за промяна към по-добро.

Отиващата си 2018 година беше емоционална и наситена със събития, като българите ясно открояват и позитивните сред тях. За голяма част от анкетираните 51,2% най-значимото събитие си остава българското европредседателство, което премина в изцяло положителен тон и помогна дори на по-скептично настроените да приемат, че България е активен член на Европейския съюз.

Въпреки позитивното отношение към ЕС, голяма част от българите оценяват високо отстояването на традиционните за обществото ни ценности, като дават положителна оценка 43,9% на отхвърлянето на т.нар. Истанбулска конвенция. Също така 38,7% посочват като положително събитие твърдата държавна позиция спрямо пакта за миграцията на ООН.

Сред позитивните впечатления на анкетираните за 2018 се нареждат и вътрешно политически събития. Значителен процент от 29,3 на сто споделят, че одобряват повишаването на доходите.

Законодателните промени, засягащи хората с увреждания, също се нареждат сред списъка с положително оценени събития, според 14,8% от анкетираните. От една страна хората го приемат като спазено обещание от страна на правителството и премиера, и от друга - като добър завършек на една наболяла и много емоционална тема, която вълнуваше обществото през годината.

В навечерието на Новата година преобладаващата част от българите са оптимисти и я очакват с желание. 70,7% си пожелават лична реализация и успехи. Традиционно голяма част от тях си пожелават по-добро и стабилно здраве - 59,6%, а почти толкова голям и делът на тези, които желаят повишаване на доходите - 57,7%. 43,9 на сто поставят близките си и семейното щастие на първо място, а 37,4% от българите си пожелават късмет, като голяма част от анкетираните го възприемат като печалба от тотото или лотарийни игри. Новата година да донесе повече сигурност и стабилност се надяват 35,9% от анкетираните.

Малък, но за съжаление съществуващ е и делът на тези, които нямат очаквания спрямо новата година или очакванията им са по-скоро негативни. Това са 4,6% от анкетираните.

Обществено-политическият живот през следващата година ще вълнува българите, като 38,2% от анкетираните заявяват, че ще следят с интерес кампанията и резултатите от предстоящите местни избори, а 36,1% се интересуват и от изборите за Европейски парламент през 2019.

25,7% пък ще следят предстоящи международни спортни събития, на които страната ни е домакин.

Международното събитие, на което най-голяма част от българите ще посветят интереса си е развитието на конфликта между Украйна и Русия, според отговорите на 32,2% от анкетираните. Натискът над Европа от мигранти пък ще е във фокуса на тревожното внимание на 31,3%. Брекзит - както заради влиянието, което би имал върху ЕС и България в частност, така и заради значимия брой на български емигранти на острова, е събитие, което представлява интерес за 25,5% от участниците в анкетата. Оказва се, че и политическите събития в държавите от ЕС вълнуват анкетираните, като 16,8% посочват, че ще следят новините, свързани с оттеглянето на Ангела Меркел.

Снимка: Барометър

Барометър

Графика: Барометър

Графика: Барометър

Графика: Барометър