България няма да иска засега временна дерогация на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи по време на извънредното положение. Това става ясно от съобщение на Министерството на външните работи. Все пак страната ни си оставя възможността на по-късен етап да го направи.

Причина за подготвената нотификация е, че е възможно при извънредно положение да имаме известно нарушаване на неосновните права на личността.

България официално уведоми Съвета на Европа относно обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение, приетия на 23 март Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, както и за влезлите на 14 март в сила изменения в Закона за здравето, пише в съобщението на пресцентъра на МВнР.

Мерките са предприети поради възникналата пандемия и свързаната с това абсолютна необходимост от защита на здравето на хората и ограничаване на разпространението на COVID-19, се подчертава във вербалната нота, изпратена от Министерството на външните работи на Република България и подготвена от експертните екипи на Министерството на правосъдието и на Министерството на външните работи.

Страната ни информира, че временното ограничение на част от правата на гражданите и лицата, пребиваващи на територията на България, ще трае единствено до приключване на периода на извънредно положение.

Заявена е готовност, ако допълнително се установи необходимост от дерогация на част от разпоредбите на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на правата на човека и основните свободи, да бъде уведомен Генералният секретариат на Съвета на Европа.

Вчера правосъдният министър Данаил Кирилов обяви пред bTV, че страната ни има подготвена нотификационна нота за временна дерогация на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи до края на извънредното положение, но към момента ще изчака.

"Имаме готовност, към момента четири дирекции - по две в Министерство на правосъдието и в Министерство на външните работи, постигнаха консенсус да изчакаме, за да видим, ако се наложат свръх ограничения, тогава да процедираме доклада, с който ние сме готови", заяви той и допълни, че заедно с външния министър са готови от една седмица с доклад, който да представят пред Министерския съвет, в случай, че се стигне до официално искане на дерогация.

Какво означава "Дерогиране при извънредно положение"

Съветът на Европа е политическа международна организация на страните от Европа, която насърчава сътрудничеството между всички държави в Европа в областта на правото, човешките права, демократичното развитие и културното сътрудничество. В организацията членуват 47 държави и тя е напълно самостоятелен орган, съществуващ отделно от Европейския съюз. Най-известната структура към Съвета на Европа е Европейският съд по правата на човека, който прилага Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Именно той трябва да даде дерогация страната ни, в случай че такава бъде поискана.

Процедурата по временна дерогация при извънредно положение изисква обосноваване пред ЕСПЧ какви действия са предприети от страната. Съответно последиците са, че в този случай голяма част от жалбите на лица, които твърдят, че са засегнати, няма да бъдат допуснати и разгледани, заяви Кирилов.

Процедурата е описана в чл. 15 от конвенцията "Дерогиране при извънредно положение". Текстът гласи:

"1. По време на война или на извънредно положение, застрашаващи съществуването на нацията, всяка от Βисокодоговарящите страни може да предприеме действия, освобождаващи я от изпълнението на нейните задължения по тази Конвенция, но строго в пределите на изискванията на положението, при условие че тези действия не са несъвместими с другите й задължения по международното право.

2. На основата на предходната разпоредба не се допуска никакво освобождаване от задълженията по член 2, освен по отношение на смъртта като резултат от правомерни актове на война, както и от задълженията по членове 3, 4 (параграф 1) и 7

3. Βисокодоговаряща страна, която се възползва от правото на такова освобождаване, е длъжна да предостави на Генералния секретар на Съвета на Европа пълна информация относно предприетите действия и породилите ги причини. Тя също така е длъжна да информира Генералния секретар на Съвета на Европа за датата на прекратяване на тези действия и на възстановяване прилагането на разпоредбите на Конвенцията в пълния им обем".

Т.е. дори и при временната дерогация на конвенцията, страната трябва да спазва забраната за изтезания, забраната за робство и принудителен труд, както и забраната за налагане на наказание без закон.