Групата държави срещу корупцията /GRECO/ към Съвета на Европа публикува годишния си доклад за 2019 г.

В доклада се посочва, че България изпълнява общо 63,2 на сто от общо 19 препоръки по линия на четвъртия кръг на оценка от страна на GRECO, който е посветен на превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

От тях четири препоръки са за превенция на корупцията сред народните представители, девет - сред съдиите и шест сред прокурорите.

Общата оценка за страната ни е, че е изпълнила общо 16 от 19-те препоръки. Сред народните представители пълното изпълнение е 50 на сто, сред съдиите - 55,6 процента, сред прокурорите - 83,3 на сто.

България е сред страните с много добри показатели на изпълнение на препоръките, което е доказателство за ефикасността на усилията, положени от нашата страна, отбелязват от външното ни министерство.

Пълно приложение отчитат Финландия и Норвегия със 100 процента изпълнение на всички препоръки, Великобритания - 87,5 на сто, Швеция - 75 на сто, Естония - 73,7 на сто, Латвия и Словения съответно с 68,8 на сто и 66,7 процента.

Годишният доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа за 2019 г. дава информация относно дейността на групата и изпълнението на препоръките й от нейните държавите членки. През октомври 2020 г. е планирано представители на организацията да посетят България във връзка с петия кръг на оценка.