Националният съюз на румънските превозвачи приветства постигнатото политическо споразумение за разширяването на Шенгенското пространство с въздушните и морските граници на Румъния и България от март 2024 г., но същевременно призовава румънските и европейските власти да определят точна дата за влизане в сила на шенгенските безвизови правила и по отношение на сухопътните граници, считано от 2024 г. Това предаде специално за БТА румънската информационна агенция Аджерпрес.

"Присъединяването към Шенген е важна и дългоочаквана от румънските пътници и транспортни оператори стъпка, която трябваше да бъде предприета още през 2011 г., когато европейските институции установиха, че Румъния отговаря на всички технически изисквания. Като се има предвид, че всички данни за пътниците са на разположение на операторите на въздушен транспорт, разширяването на Шенгенското пространство с въздушните граници на Румъния можеше да бъде осъществено отдавна. За забавянето очевидно няма оправдание от техническо естество, а причините са политически; членовете на клуба на ЕС бяха решили да накажат Румъния и България и да намалят тяхната конкурентоспособност, ограничавайки потенциала им за развитие. Сега присъединяването на Румъния към Шенген със сухопътните ѝ граници е въпрос от спешен порядък за товарните превозвачи, чиято ефективност в момента е сериозно ощетена поради продължителното чакане (около 30 - 36 часа дневно на границата между Румъния и България), и за автобусните фирми, така че да се избегне значителната административна тежест, произтичаща от новите задължения за проверка на данните на пътниците в европейските системи EES и ETIAS за регистрация и разрешаване на пътувания, считано от следващата година", каза главният секретар на Националния съюз на румънските превозвачи Раду Динеску.

Според тазгодишен доклад на организацията за последствията върху шосейния товарен транспорт в Румъния от това, че страната остава извън Шенген, този отрасъл е понесъл загуби в размер на 2,41 милиарда евро.

"Искаме незабавно определяне на конкретна дата за влизане на Румъния в Шенген и със сухопътните ѝ граници, а ако има специални изисквания, те да бъдат ясно посочени, за да имаме точна представа за планирания момент на присъединяването и за целите, които трябва да бъдат постигнати. Критериите, които останалите членове на клуба на ЕС искат Румъния и България да изпълнят, не трябва да надхвърлят общата рамка и техническите изисквания за приемане", каза Динеску.

Представители на Националния съюз на румънските превозвачи отбелязват, че автомобилният транспорт, икономическият отрасъл в Румъния с най-голям дял (7,66 милиарда евро за 2022 г.) в износа на услуги, е най-силно засегнат от това, че страната остава извън Шенген.