59% от българите биха гласували за оставането на България в Европейския съюз при референдум по този въпрос, а една пета са за напускане. По-малко обаче - 49% на сто, подкрепят членството на страната ни в НАТО, срещу 24%, които смятат, че трябва да го напуснем. Това показват данни от проучване на изследователски център "Тренд", проведено между 1 и 9 юни по поръчка на в. "24 часа".

Снимка: "Тренд"

И на двата въпроса симпатизантите на БСП са силно нюансирани от общата картина, като на въпроса за ЕС са разполовени, докато при този за НАТО доминира мнението, че България трябва да напусне Северноатлантическия пакт, коментират анализаторите.

40% от българите смятат, че ЕС има нужда от съществена промяна в начина си на функциониране, а 29% - от малка промяна. Само 7% от всички интервюирани са на мнение, че ЕС няма нужда от промяна. На две равни части са разделени българите по въпроса дали ЕС трябва да се стреми към по-силна интеграция между различните страни членки (35%), или трябва да се даде повече власт на националните държави (36%).

Снимка: "Тренд"

В началото на Европредседателството българите са имали по-сериозен интерес към него, като през януари по-голямата част са следили новините, свързани с него - 53%, а 43 на сто не са. През последния месец структурата е обърната - 56% декларират, че не следят новини, свързани с председателството, а 40% следят. 41% са на мнение, че България се справя, докато 19% са на обратното мнение, като и тук се забелязва определена динамика в сравнение с началото на годината, без да води до структурни различия в мнението на българите.

"Тренд"

От демографските разбивки ясно личи, че основната част от деклариралите, че България не се справя с председателството, са симпатизантите на БСП. Динамиката сред различните електорати се дължи преди всичко на факта, че именно българското правителство стои в центъра на организацията и събитията на председателството и това няма как да не срещне негативна реакция сред привържениците на основната опозиционна сила.

В същото време електоралната картина в България не отбелязва съществена промяна. ГЕРБ продължава да запазва лидерската си позиция с малко над 3% преднина пред основния си опонент БСП. Структурата на предпочитанията се запазва сходна вече повече от година, отбелязват още от "Тренд".

Снимка: "Т