Президентът Радев потвърди и готовността на страната ни да подпомага започнатите от Молдова реформи в областите на върховенството на закона, доброто управление, борбата с корупцията.

Между България и Молдова съществуват близки приятелски отношения, ползотворно двустранно сътрудничество и активен политически диалог, беше позицията на Румен Радев и вицепремиера по въпросите на европейската интеграция на Молдова Юрие Лянка. Двамата откроиха положителния принос върху двустранното сътрудничество на голямата историческа българска диаспора в страната.

Изразена беше готовност за съвместни действия с властите на Република Молдова за съхраняване на националната, културна и езикова идентичност на българската общност, чрез запазването на статута и целостта на Тараклийския район, подобряването на възможностите за изучаване на български език и засилване подкрепата от страна на българските университети за подобряване на обучението в Тараклийския университет чрез програми за обмен на студенти.

По време на срещата високо беше оценено даденото съгласие и оказаното съдействие от страна на молдовските власти за откриването на Консулство на Република България в Тараклия, с което се разширява дипломатическото и консулското присъствие на страната ни в Молдова.

Програми за обмен на преподаватели и студенти между България и Молдова, както и повишаване на качеството на образованието в университета в Тараклия са били сред темите, обсъдени по-рано през деня от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева и Юрие Лянка.
 
Екатерина Захариева каза, че ще се полагат усилия да се осигурят преподаватели от Великотърновския и Русенския университет. Тя благодари на молдовската страна за бързото разкриване на консулството в Тараклия и посочи, че амбицията е това да бъде повече от обикновена консулска служба, а център, който да подпомага и инвестициите, и връзката между хората. Тараклия е един от центровете на българското малцинство в Молдова.

Юрие Лянка, чиято майка е българка, посочи, че са обсъдили в детайли как може да се подобри социалната, икономическата ситуация и образованието в Тараклия, и не само там, тъй като в Молдова има и други селища, където също има големи български общности. Той акцентира върху темата за начините за подобряване на качеството на образованието в университета в Тараклия и отбеляза, че той е уникален за региона и е привлекателен не само за българите в Молдова. Лянка отбеляза също необходимостта от учители в областта на информационните технологии.

Имаме позитивен ръст 17.8 процента на търговския обмен между двете държави и ръст на туристическия поток, но има много сериозна перспектива, коментира Екатерина Захариева на пресконференция след срещата.

Тя отбеляза, че е много важно ЕС да окуражава Молдова по пътя, който е избрала - пътя на европейската перспектива и интеграция.