Западното платно на "Кукленско шосе" между кръстовищата с улиците "Скопие" и "Индустриална" се затваря за движение от 15 април до 31 май, съобщават от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".

Движението на пътни превозни средства ще се извършва двупосочно в източното платно, където ремонтът приключи в предвидения едномесечен срок. Маршрутът на градските автобуси с номера 17 и 24 няма да се променя.

Причината за временното ограничение са строително-монтажни работи в изпълнение на поредния етап от рехабилитацията на "Кукленско шосе" - от ул. "Даме Груев" до землищната граница на Пловдив. Проектът включва преасфалтиране на пътя, обновяване на тротоарите и подмяна на ВиК мрежата. Средствата са осигурени от бюджета на общината.