Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев инспектира възстановени участъци от диги на "Напоителни системи" край Пловдив, съобщава пресцентърът на земеделското министерство. В резултат на паднали валежи във водосбора на р. Стряма в началото на септември бяха компрометирани участъци от дигите и бермите по корекция на реката, които "Напоителни системи" ЕАД стопанисва, се посочва в текста. След предприети действия от страна на дружеството с техника и механизация, са възстановени нарушените диги и берми по корекция на р. Стряма в землището на с. Трилистник.

За участъците по корекция на реката в землището на с. Стряма е изготвена техническа документация и предстои възстановяването ѝ до края на годината. За компрометирания участък в землището на с. Калековец към момента се подготвя техническа документация и ще се предприемат действия за възстановяване, чрез финансиране от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, пише в информацията.

"Напоителни системи" ЕАД продължава да предприема действия за възстановяване на скъсаните берми и диги по корекция на р. Стряма в участъците, които стопанисва, с цел предпазване от вредното въздействие на водите, се посочва в текста.

В инспекцията участваше и областният управител на Пловдив Илия Зюмбилев и заместник-председателят на Комисията по земеделието, храните и горите към Народно събрание Росен Костурков.