Пловдивският апелативен съд отмени присъдата, с която Райна Петрова и Надежда Минчева бяха признати за невинни и върна делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжния съд, съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата.

През месец ноември миналата година Окръжният съд в Пловдив оправда Райна Петрова, кмет на район "Централен" за извършено престъпление по служба. Заедно с Надежда Минчева те бяха признати за невинни за получаване и даване на дар (подаръчен ваучер на стойност 9780 лв.) за упражняване влияние спрямо длъжностно лице при вземане на решение по възлагане на обществена поръчка.

Апелативните магистрати приемат за основателни възраженията на прокуратурата, че мотивите към присъдата са вътрешно противоречиви. Също така магистратите констатират, че обвинителният акт е юридически непрецизен. Установени са несъответствия в обвинителната теза, от която не става ясно от действията на подсъдимата настъпили ли са или не вредни последици.

След връщане на делото в първоинстанционния съд ще следва да се проведе разпоредително заседание, на което да бъдат обсъдени посочените от Апелативния съд въпроси.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.