Голямата тема за Пловдив е градският транспорт - как да намалим и изведем трафика от центъра, и да го насочим към т.нар. градски магистрали. Релсовият транспорт е алтернатива с т. нар. градска железница. Това каза в интервю за БТА Стефан Стоянов, зам.-кмет на Община Пловдив по образование, бизнес развитие и европейски политики. По думите му завършването на проекта "Развитие на железопътен възел Пловдив", финансиран по Механизма за свързване на Европа, ще положи основите на трасе за градска железница.

В Програмата за транспортна свързаност 2021-2027 г., одобрена от Европейската комисия през октомври миналата година, е проектът за втория етап на модернизацията на жп възел Пловдив, който ще удвои съществуващия релсов път по бул. "Копривщица" и тези в северната и източната част на града. Така ще се образува едно "ухо" откъм изхода за Раковски, където влаковете ще могат да се завъртат в кръг, обясни Стоянов. По думите му идеята на железницата е да "хване" транзитния трафик от северната и южната част на града и да го откарва до Северната индустриална зона.

Новото трасе ще има спирки в града и по "Голямо конарско шосе", паркинги и бъдещи връзки към промишлените зони на града. Влаковете ще бъдат през 15-20 минути. С тази нова инфраструктура ще се реорганизира градският транспорт, който да стане довеждащ и отвеждащ, допълни зам.-кметът. S-банът е заложен и в Плана за интегрирано развиване на община Пловдив (ПИРО) до 2027 година. Стопанисването и ръководството на бъдещата градска железница е в пълномощията на Националната компания "Железопътна инфраструктура".

Ще бъде създадена градска железница чрез използване на трасетата на съществуващата железопътна инфраструктура и изграждане на допълнителни спирки и връзки за обслужване на транспортната схема на града. С развитието на градската железница трасето до летище Пловдив ще бъде интегрирано към осъществяваните превози в рамките на града, като по този начин ще се създаде възможност за по-добра свързаност на летището с транспортната мрежа на града и значително повишаване на превозите, е записано в проектните документи.

Осигуряването на железопътна връзка на гара Крумово с летище Пловдив, заедно с проекта "Развитие на железопътен възел Пловдив" и плановете за концесия и развитие на летище Пловдив, ще осигурят развитие на транспортната свързаност в рамките на град Пловдив чрез развитие на съвременен, сигурен и ефективен железопътен транспорт в ареала на града. С реализирането на проекта ще се съкрати значително времето за пътуване и ще се насърчи употребата на обществения транспорт.

Бъдещето на Пловдив и качеството на живот могат да се задържат, ако успеем да развием метрополията относително равнопоставено с града, смята Стефан Стоянов. По думите му на около 30 минути от центъра на Пловдив живеят над 500 000 души и затова е важно и държавата да се фокусира и да мисли за по-сериозен пакет от мерки. Фокусирани сме по входно-изходните артерии на града със съвместни проекти със съседните общини и Агенция "Пътна инфраструктура" по програма "Интегрирани териториални инвестиции", където е хубаво няколко страни да участват, допълни Стоянов.

Другите два сектора при финансирането по европейски програми, по които работи общината, са социалният пакет и базовата инфраструктура - пътища, саниране на публични и частни сгради. По програмите има целеви пари за домове за възрастни хора и общините ще могат да кандидатстват. Населението застарява и всяка развита държава има нужда от такива домове, защото са недостатъчни, коментира Стоянов.

По отношение на санирането на обществени сгради той обясни, че работят по проекти за саниране на 12 училища, от които нагласата им е тази година да спечелят поне четири. Само в Пловдив има около 150 обществени сгради, свързани с образованието. Сградите на детските ясли и градини са санирани на 95 на сто, но половината от училищата все още не са. Вече започна програмата за саниране на частни сгради. Само в район "Централен" има над 160 сдружения, които са готови да кандидатстват, отбеляза Стоянов. По думите му в града има много панелни и стари жилища, чийто живот може да бъде удължен чрез саниране.