Проектът "Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив", финансиран от Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства" по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, бе официално признат за добра практика от Съвета на Европа, като бе включен в Европейската стратегия за културно наследство на 21-ви век.

Стратегическият документ следва всеобхватен метод и въвлича не само местни, регионални, национални и европейски публични власти, но също така заинтересовани страни на културното наследство - професионалисти, международни неправителствени организации, доброволческия сектор и гражданското общество.

За да постига целите на стратегията, Съветът на Европа идентифицира добри практики, сред които и проектът на Община Пловдив, които да бъдат следвани от цяла Европа.

В рамките на проекта, изпълняван от Община Пловдив между 2015 и 2017 г., на стойност 586 000 евро, бе изградена и закупена техническа инфраструктура и успешно бе извършена първата всеобхватна програма за дигитализация на движимо и недвижимо културно-историческо наследство, част от фондовете на библиотека "Иван Вазов", Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Градска художествена галерия и ОИ "Старинен Пловдив".

Бяха изградени два дигитални центрове, които и днес продължават процеса на дигитализация.