Ясни са резултатите от днешното класиране за прием в детските градини и ясли на Пловдив, съобщиха от общината.

В него взеха участие 2081 деца. Най-голям дял имат кандидатстващите за яслените групи - 1238 деца за обявените 163 места. Общо обявените свободни места бяха 1010, като 163 за яслените групи, 575 за първа възрастова група, 145 за втора, 60 за трета и 67 за четвърта възрастова група.

При кандидатстващи 668 деца за първа възрастова група са класирани 407 деца. Останалите незаети места за първа група са 168, тъй като не съвпадат с предпочитанията на родителите. За втора възрастова група от желаещите прием 91 деца са класирани 39, а за 5- и 6-годишните деца от участващите в класирането 84 деца са класирани 41.

За класираните деца е важно да бъде спазен срокът 13 юни включително, до който родителите трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

На предстоящите класирания се очаква да има допълнителни места за първа възрастова група след гласуване в Общински съвет-Пловдив на предложението за увеличаване на броя на децата в група до 28.

За яслените групи ще бъдат обявени значителен брой места за предвидените класирания през юли, август и септември. Местата там ще се освободят, след като 3-годишните деца постъпят през септември в детските градини. Така ще бъдат осигурени места в детските ясли и желаещите прием от тази възрастова група.

Следващото класиране е на 20 юни. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 14 юни включително.

През май от общинската администрация съобщиха, че общо 2033 деца са в списъците на класираните в едно от заявените от родителите до пет желани детски заведения в Пловдив, като повечето от тях са класирани по първо желание, според резултатите от първото за учебната 2024/2025 година класиране за прием в детските градини и поредно текущо за прием в детските ясли в града.