Експертният съвет по устройство на територията прие с пълно единодушие окончателния проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) в Пловдив, който слага край на презастрояването в града. Заседанието се състоя в залата на Общинския съвет. Проектът е съгласуван с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на културата.

Главният архитект на Пловдив Димитър Ахрянов заяви, че новия ОУП със сигурност не е перфектен, но е стъпка напред.

Със сигурност зелените зони са повече от предходния ОУП, посочи той. По думите му показателите, свързани със строителството, са намалени и би трябвало презастрояването да се прекрати.

"Основното е, че този план се надявам да влезе в сила с параметрите си, а не както предходния. И този план ще създаде рамка, която не може да се надскача, а не като в преходния", подчерта архитект Ахрянов, цитиран от БНР.

Предвижда се премахването на изцяло производствените зони.

"В сегашния план вида на зоната е една - смесено-обществено производствена зона. Естествено, това е продиктувано от всичко, което се случва в Пловдив и около Пловдив, този инвестиционен интерес и икономическите зони, които се случиха в двете съседни общини. Това води до трансформиране на тези зони. Затова изцяло производствените зони са елиминирани. Параметрите на тези зони не надвишават параметрите за една производствена зона. Тоест, това дава възможност да се види как биха се трансформирали тези зони в следващите 15-20 години", обясни главният архитект.

Изменението в Общия устройствен план предвижда и създаването на два много големи парка - "Южен" и "Северен", с които ще се добавят 2400 декара към зелените площи.

Според плана се премахват земеделските земи, като се обособяват квартали с ниско строителство върху тях.

Предстои планът да бъде гласуван от Общинския съвет, след което документът може да влезе в сила. Обжалването на плана не спира неговото влизане в сила, коментира Ахрянов.