Около 30% от храните, които произвеждаме в Европа, не се консумират. От една страна са направени разходи за производство на храна, изискваща вода, енергия, земя, труд, технологии и знания. От друга - допълнително се изразходват пари от местните и регионалните власти за събиране, третиране и рециклиране на хранителни отпадъци.

Публичните политики могат да улеснят или повлияят желаната промяна в поведението на потребителя. А проектирането и изпълнението на атрактивни мерки за предотвратяване и намаляване на хранителните отпадъци от производството до крайния потребител, са ключът към успеха.

Практиката в Европейския съюз показва, че борбата с хранителните отпадъци е най-ефективна на местно и общинско ниво.

Проектът "Помисли преди да изхвърлиш" разработи кулинарен курс и организира първото състезание в България по готвене с хранителни остатъци, които много лесно могат да бъдат организирани в други училищни общности и общини.

Снимка: „Помисли преди да изхвърлиш“

Всички материали и ресурси са налични на: https://think-before-throw.eu/

Последвайте ни и в социалните медии:

Facebook: https://www.facebook.com/thinkbeforethrow

 Instagram: https://www.instagram.com/thinkbeforethrow/

 Проектът "Помисли преди да изхвърлиш" се изпълнява от "Милива" ООД и е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОП "Околна среда 2014 - 2020 г."

Снимка: iStock by Getty Images


Материалът е предоставен от Проект "Помисли преди да изхвърлиш".