Европейският съюз постигна съгласие за въвеждане на квоти за равенство между половете, за да гарантира, че жените ще имат поне 40% от местата в управителните съвети на големите компании, съобщава сайтът за европейски новини Евранет плюс.

След повече от десетилетие съпротива от страните-членки, Европейският съвет и Комисията се споразумяха за приемане на законодателство, което изисква от регистрираните на борсата компании във всички 27 държави членки до средата на 2026 г. жените да заемат поне 40% от местата в управителните съвети без изпълнителни функции или 33 на сто от всички директорски длъжности.

Като първата жена председател на ЕК Урсула фон дер Лайен изрази задоволство от резултата.

"Искам Европа най-сетне да стане континент с равни възможности за мъжете и жените, но още не сме го постигнали. Знам, че игралното поле не е изравнено. И от опит знам, че жените трябва да работят два пъти повече за същата заплата, признание или ръководна позиция като колегите си мъже. Равенството е заложено в Европейския договор от 1957-а. Пътят е дълъг, но продължаваме да вървим."

По данни на ЕК 60 процента от висшистите са жени, но въпреки че са високо квалифицирани, са много слабо представени на по-високи изпълнителни позиции. Според Евелин Регнер, председател на комисията по полово равенство и съавтор на директивата, това е въпрос на надмощие.

"Жените имат фантастични квалификации и са налице всички обективни причини в света да се гарантира участието им на ръководни позиции в управляващите бордове. Така че проблемът е по-скоро да се премахне мъжката квота в управата на предприятията. Жените са половината от населението! И най-добрите компании, с най-стабилни и устойчиви показатели, са тези, които отразяват интересите на потребителите си, на акционерите, на служителите."

Квотното законодателство често се посреща с аргумента, че жените ще получават високите позици само заради задължението, а не заради таланта и способностите си. Според директора на Европейския институт за полово равенство Карлин Схеле аргументът е циничен, защото всички изследвания показват, че женското ръководство носи много икономически и социални облаги на компаниите, стимулира икономическия растеж и иновациите.

"Това, според мен, е аргумент на хората, които подхождат цинично към темата. Те може да твърдят, че жените ще достигнат ръководна позиция само благодарение на закона. Но аз смятам, че не са наясно с факта колко талантливи жени има в Европейския съюз, жени, които имат всички дадености да заемат тези позиции и роли. И досега просто са пренебрегвани. Данните ни доказват безспорно, че когато половото равенство се регламентира със закон, има резултат."

Слушайте подкаста:

Директивата ще се прилага при дружества с поне 250 служители. В случаите, когато кандидатите са еднакво квалифицирани за определена длъжност, приоритет трябва да има кандидатът от по-слабо представения пол.

Страните членки ще трябва да впишат директивата в националното си законодателство през следващите две години. Регистрираните компании ще бъдат задължени да предоставят ежегодно информация на компетентните органи относно представителството на половете в техните управителни съвети и ако целите не са постигнати, как планират да ги постигнат.

Предложението на ЕС включва "ефективни, възпиращи и пропорционални" наказания за компаниите, които не изпълняват задълженията за подбор и докладване, като например глоби.

Карлин Схеле е убедена, че данните доказват необходимостта от подобно законодателство.

"Като започнахме през октомври 2011-а процентът жени в бордовете на компаниите по това време беше около тринайсет на сто. В страните-членки, където беше прието законодателство, регламентиращо квоти, процентът се увеличи до 36.4, което е голямо постижение. В крайна сметка, като погледнем събраните данни, които предоставихме и на Комисията, заключението ни е, че законодателството е необходимо."

Директивата за "Жените в управителните съвети" е само малка част от стратегията на ЕК за постигане на равенството на половете. Обсъжданията на директивата за Прозрачно възнаграждение вече са в ход и тя е сред политическите приоритети на Комисията Фон дер Лайен. Евелин Регнер отбелязва, че трябва радикална промяна в социалните навици, образованието и поведението на хората.

"Трябва да променим начина, по който се ръководят компаниите - да увеличим броя, да поканим, да вдъхновим други жени да се стремят към ръководни позиции. Затова вторият важен закон е този за Прозрачното заплащане, за да променим изцяло ситуацията на работното място за жените."

Съдържанието е предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Материалът е продуциран от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с "Dir.bg"