През 2010 г., по данни на НСИ, мъжете са получили средно 8614 лв. годишна заплата срещу 6953 лв. за жените, като разликата е 1661 лв., съобщи Станинич  на кръгла маса на тема "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда", предаде БТА.

По думите й дори в хуманното здравеопазване и социалната работа, където се предполага, че жените доминират, разликата в заплащането между половете е 3370 лв., или 31.7%. Дори в сферата на държавното управление жените получават 1495 лв. по-малко от мъжете.

По-мрачната новина, според Станинич, е, че в условията на пазарна икономика, конкуренция и криза това съотношение е трайно високо, а пропастта не се затваря. Притеснителното е, че у нас в последните години разликата се увеличава, като през 2008 г. тя е била 1277 лв., през 2009 - 1541 лв., за да стигне 1661 лв. през 2010 г., добави тя.

Дискриминацията между половете се усеща най-силно при възрастовата група между 35 и 44 години, при която жените получават средно над 21% по-малко от мъжете.
Причините за това са, че жените носят семейната тежест, излизат в ниско платени или неплатени отпуски по майчинство, заети са на непълен работен ден и много често те не са началниците, а изпълнители, посочиха още от Информационното бюро на ЕП у нас. Подобна е и тенденцията в Португалия, Франция, Латвия, Румъния.

Кръглата маса е организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България, съвместно с Българската търговско-промишлена палата и списание "Мениджър". Сред присъстващите са националният омбудсман Константин Пенчев, посланиците на Великобритания, Дания, Норвегия, както и евродепутатите Антония Първанова и Мария Неделчева.