Въвежда се организация на движението по бул. "Константин Величков" в участъка от бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" до бул. "Сливница" в София. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Забранява се влизането на пътни превозни средства, както следва: - от 00.00 часа на 30 юли до 24.00 часа на 4 август 2018 г. по двете пътни ленти на пътното платно на бул. "Константин Величков", в участък от 70 м след кръстовището с ул. "Цар Симеон", в посока бул. "Тодор Александров".

За същия период от време се измества автобусна спирка на бул. "Константин Величков" с име "Парк Св. Св. Петър и Павел" и код: 1249 със 70 м. напред в посока бул. "Възкресение", както и изместване на трамвайна спирка в лявата пътна лента на бул. "Константин Величков", успоредно на съществуващата с код 1248 "Парк Св. Св. Петър и Павел", в участък от 35 м преди светофарната уредба в посока бул. "Възкресение". - от 00.00 часа на 30 юли до 24.00 часа на 4 август 2018 г. се измества автобусна спирка на бул. "Константин Величков" с име "Ул. "Цар Симеон" и код: 2247 с 60 м назад преди кръстовището с ул. "Цар Симеон", в посока бул. "Тодор Александров", както и изместване на автобусна спирка на бул. "Константин Величков" с име "Ул. "Цар Симеон" и код 2252 назад преди кръстовището с ул. "Цар Симеон", в посока бул. "Сливница" при съществуващата трамвайна спирка с код 2250.