При огледа на новия строителен обект в курорта "Св.Св.Константин и Елена" не намираме закононарушения, защото за него има легално издадено разрешително за строеж, каза след инспекция на обекта началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) инж. Иван Несторов.

Архитект Несторов обясни, че ДНСК отговаря за обекти от първа до трета категория, съгласно законодателството, а строителството и контрола на всички сгради до 15 метра са от компетентността на общинската администрация, независимо дали са обществени или жилищни, в това число и провереният обект, който е от четвърта категория. Според закона за 4-та, 5-та и 6-та категория контролът се извършва от общинските администрации, а не от държавния строителен контрол.

Шефът на ДНСК извърши огледа след сигнали на граждани, че в района на мостчето се строи масивна сграда, на самия плаж в близост до открит миналата година 5-звезден хотел. Според него това е втора проверка на обекта.

Несторов допълни, че разрешителното за строеж на обекта, който се води обществена сграда, защото е хотел с басейн, е издадено на 16 февруари 2018 година и влиза в сила около месец по-късно. Разрешителното е издадено от община Варна - от главния архитект на Общината Виктор Бузев. Влязло е в сила един месец по-късно - на 12 март.

Какво ще се строи

В разрешението е записано, че сградата ще е с предназначение хотел на два етажа с кула. Външният басейн се намира в урегулиран поземлен имот, предвиден в новия Подробен устройствен план на курорта, одобрен от МРРБ през 2017 година, отбеляза Несторов. Не можело да се намери нарушение и за височината на сградата откъм плажа, тъй като текстове в закона позволявали тя да е такава. "Откъм улицата сградата е двуетажна, с една кула, която аз като архитект не възприемам, но тя е предложена от проектантите по целесъобразност", коментира още началникът на ДНСК, цитиран от "Фокус".

Масивното строителство е в зона А

Снимка: Булфото

Кулата ще е с разгърната застроена площ до 25 квадратни метра. "Проектантите са преценили, че ще има визуален архитектурен ефект и затова са я включили", уточни Несторов. За строителството на моста, което се извършва паралелно с това на хотела, също имало разрешение. С този въпрос обаче се занимавала Морската администрация. "Към така наречения "мост на въздишките", който сега се възстановява, има бетонен подход, предвиден е и достъп с асансьор. Той може да играе и ролята на лодкостоянка", обясни арх. Несторов.

Курортът изпълнявал инвестиционнате си програма

Снимка: Булфото

Законът: Високо откъм плажа, ниско откъм улицата

След извършената проверка архитект Несторов съобщи още, че МРРБ работи по изготвянето на промени в Закона за устройство на територията и по-конкретно промяна на чл.24, ал.3 от закона, с който се определя височината на сградата според терена. В момента съгласно този член се дава възможност на одобряващия орган да мери височината на сградата откъм улицата. Когато обаче се измери от към плажа - сградата "расте", обясни още началникът на ДНСК.

ДНСК огледа новия строителен обект в курорта "Св.Св.Константин и Елена" и не откри нарушения

Снимка: БТА

Какъв беше сигналът

Преди два дни bTV съобщи, че в курорта се изпълнява инвестиционна си програма за подобрение на материалната база с три проекта. Целта е да бъдат построени апартаменти, студия, басейн и ресторант към съществуващия 5-звезден хотел. Търговски център ще замени досегашните преместваеми обекти за дрехи и сувенири. От курорта обосновават строежите с идеята за развитие на комплекса като целогодишна морска и спа дестинация.

"От МРРБ е одобрен подробният устройствен план, тъй като курортният комплекс е с национално значение и редът на закона е такъв. Намира се в зона А по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, проектът е съобразен с допустимите нормативи за застрояване в тази устройствена зона", обяви главният архитект на Община Варна Виктор Бузев.

Проектите са съгласувани с екологичното законодателство, увериха и от РИОСВ - Варна.

ДНСК междувременно продължава проверките по Черноморието на юг към Бургас.