Вода от пернишкия язовир "Студена" за промишлени нужди отново се подава и към предприятието "Стомана индъстри".

Това става с разрешение от министъра на околната среда и водите Емил Димитров. За октомври позволеното количество е 50 хиляди кубически метра. 

На "Топлофикация Перник" за този месец са разрешени 80 хиляди кубически метра непречистена вода от язовира.

Водоподаването за промишлеността от язовир "Студена" бе спряно в края на миналата година заради водната криза. Сега в язовира има близо 21 млн. куб. м вода при капацитет от 25.2 млн.куб. м.

Според ръководството на ВиК наличното количество ще стигне за една година и без изобщо да вали.

Освен това в резултат на извършващата се подмяна на част от водопроводната мрежа в града отчитаният ежедневно разход от язовира е намалял с над 100 л/сек и към момента е 550 литра, съобщи управителят на ВиК Борислав Иванов.

Той очаква разходът да намалее още повече след окончателното приключване на ремонтите.

По думите му няма никакъв повод за притеснение, че ситуацията, в която се оказа Перник миналата година, може да се повтори.