1 от 10 пациента в Европа бива увреден при лечение. Тези данни изнесоха на пресконференция, състояла се на 18ти септември в София по случай Световния ден за безопасност на пациента. Във фокусът на тазгодишното отбелязване е ангажирането на самите пациенти в грижата за тяхната безопасност. За повече чуваемост на гласа на търсещия здравна услуга апелираха както от пациентските организации, така и от Световната здравна организация, подкрепена от Министерство на здравеопазването.

Древният принцип "На първо място не вреди!" е основополагаш в медицинската етика. Ятрогенията е термин, който буквално означава "причинен от лечителя", но съвременното му значение изключва положителните ефекти от лечебна намеса. Точно обратното - ятрогения е всяка физическа или психическа увреда или влошено здраве, породени от действието или бездействието на лекар.

Чува ли се гласът на пациента?

Основен въпрос, зададен на състоялото се събитие, което насочва вниманието към множеството неотговорени пациентски нужди - ясно и безпристрастно артикулиране на медицинското състояние на пациента; продуктивна комуникация между лекар и пациент; морално и парично овъзмездяване на потърпевшия от лекарски грешки; по-високо медицинско обслужване, съобразено със специфичните здравни нужди на пациента; съхраняване на достойнството и правата на лекувания в болнична среда и мн.др.

Зам.-министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски обясни колко е важно пациентите да бъдат партньори в здравната грижа, да участват в планирането на здравните услуги и взимането на решения за тяхното лечение: "Това да се чува гласът на пациентите е определящо за това дали здравната система е чувствителна към техните потребности. Добра практиката е въвличането на пациентски организации във взимането на решения за здравната политика. Но това все още не се случва по най-ефективния начин - понякога не се привличат автентични пациентски организации, които говорят с гласовете на членовете си, а не представляват чужди на пациентите интереси".

Доц. Околийски обърна внимание, че в България се мълчи за инцидентите в лечебните заведения, вместо да се регистрират и да се набележат мерки за подобрение на медицинското обслужване, за да се избягват инциденти в бъдеще. В световен мащаб се регистрират по близо 135 милиона инцидента при лечение, включително вътреболнични инфекции, които са причина за над 2,5 милиона смъртни случаи в страните със среден и нисък доход. Зам.-министърът съобщи, че предстои представително проучване за удовлетвореността на пациента от здравните услуги, което ще се извърши от Националния център по обществено здраве и анализи и ще бъде отчетено на следващата такава среща догодина.

Къде са големите пробойни в грижата за пациента?

Какви са жалбите на пациенти обобщиха специално за дискусията Дирекция защита правата на пациента към Министерство на здравеопазването. От справката се разбира, че най-честите причини за жалби са ограничен достъп до медицинска помощ, грубо отношение, неправилна диагностика и лечение, нарушени здравноосигурителни права.

Боряна Ботева от Сдружение за развитие на българското здравеопазване и член на Обществения съвет по права на пациента към МЗ обясни, че първият проблем, който ще постави Съвета, е улесняването на достъпа на пациентите до техните електронни здравни досиета, за да могат да реагират, ако там открият некоректна информация и припомни, че сегашният достъп е ограничен от електронен подпис и код от НАП.

Веска Събева от Асоциацията на родители на деца с епилепсия обърна внимание, че новата наредба за ТЕЛК е ощетила 24,53% от хората с увреждания, като на 1,25% е отнета необходимата им чужда помощ, а някои изобщо са отпаднали от системата на ТЕЛК, съответно са загубили и здравноосигурителни права. "Никой не е обяснил на тези хора, че когато обжалват, ТЕЛК-комисиите отново ще разглеждат случая им по старата наредба. Вместо това тези хора трябва да подадат отново документи и да направят изследвания. Понякога и в телковите комисии това не се знае".

Проф. Радка Аргирова от Коалиция HPV призова медиците да говорят с пациентите по-лично и се опитат да разберат техните нужди и страхове, "защото пациент означава търпелив - той търпи и болестта си, и здравната система".

Силвана Лесидренска от Сдружение ХепаАктив сподели положителните промени в изискванията за лечение на хроничен хепатит С благодарение на борбата на пациентите с институциите, включително и чрез водене на съдебни дела.

 

Световният ден за безопасност на пациентите като глобален здравен приоритет е създаден от СЗО и се отбелязва от 2019 г. поради усложнените системи на здравеопазване и увеличените щети за пациентите в лечебните заведения. Фокусът през 2020 г. е бил безопасността на здравните работници като условие за безопасността на пациентите; през 2021 г. - безопасна грижа за майката и новороденото; през 2022 г. Безопасност на лекарствата.