Месечните карти за една линия на наземния градски транспорт в София, както и месечната карта за метро, започват да се продават отново на същите цени, на които бяха до спирането им в края на 2022 година.

Поименната месечна карта за една линия пак ще струва 23 лева, а неперсонализираната - 28 лв.

Месечна карта за метро отново ще се продава за 35 лв., ако е издадена поименно и за 42 лева, ако е без име.

Възстановява се и продажбата на ученическата месечна карта за една линия срещу 9 лева.

На 25 януари служебният кабинет взе решение за допълнително финансиране на общините, което да направи възможно безплатно пътуване на деца до 10-годишна възраст в обществения транспорт, намаляване на цените за обществения транспорт за всички учащи с 70%, както и да бъдат увеличени компенсациите на превозвачите при намаление на превозните документи за пенсионери с 40%.