Чрез промени в Закона за защита от домашното насилие са прави опит за вкарване на Истанбулската конвенция през задната врата, твърди trud.bg. В тях семейното съжителство вместо между мъж и жена е записано като между "две пълнолетни лица", което отваря пътя за равноправие на еднополови съюзи. Въвеждат се и правни понятия като икономическо или психическо насилие, без авторите на проекта да си дават сметка за възможни злоупотреби с тях.

"С поправките на закона се дава възможност за подмяна на философията на семейното право. Бракът е съюз между мъж и жена и това не подлежи на обсъждане. А термини като "икономическо" и "вербално" насилие, "засрамване и публично унижение", дефинирани в този им вид, ще дадат законова възможност за злоупотреба с права", коментира пред "Труд" депутатът от ВМРО Юлиан Ангелов. Според него променената дефиниция за семейно съжителство реално легитимира еднополовите съюзи и ги приравняват със законните. "Това е напълно недопустимо и противоречи на Конституцията на България и на Семейния кодекс", заяви Ангелов.

"Ние категорично възразяваме срещу този мотив, тъй като естеството му не налага промяна на вече възприетото в обществото съдържание на фактическото съпружеско съжителство. А именно "съжителство между две лица от различен пол", обяви депутатът от от ВМРО.

Предложените три спорни дефиниции

  1. "Икономическо насилие" е поставяне на дадено лице в положение на икономическа зависимост, изразяваща се в отнемане на достъп до икономически възможности и ресурси, ограничен достъп до средства, изолиране на жертвата чрез лишаване от средства за независими дейности, контрол на достъпа до здравеопазване, заетост и образование, изключване от вземане на финансови решения, пълен контрол върху средствата на лицето и други икономически ресурси, като се създава пълна зависимост за средства за издръжка и за задоволяване на лични нужди др.
  2. "Психическо насилие" е умишлено сериозно засягане на психологическата неприкосновеност на дадено лице чрез принуда или заплахи, вербално насилие, тормоз, сплашване, постоянно критикуване, засрамване, порицаване, използване на обидни имена и епитети, присмиване, имитиране, публично унизяване и др.
  3. "Фактическо съжителство на съпружески начала е доброволно съвместно съжителство на съпружески начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за встъпване в брак, при което лицата се грижат един за друг или за общо домакинство."

Омбудсманът

"Предложените дефиниции са само основа за дискусията ни. Чрез законодателните промени е необходимо ясно дефиниране на вече инкриминираните форми на домашно насилие в Закона, така че да бъдат наказани нарушителите и да има реално санкционирани лица. С акцент върху психичното насилие, което много трудно се доказва", каза днес омбудсманът Диана Ковачева, която е от авторите и поддръжниците на поправките в Закона за защита от домашно насилие. Тя организира онлайн обществено обсъждане с над 60 участници, сред които и правосъдният министър Десислава Ахладова, шефката на правната парламентарна комисия Анна Александрова, депутати, адвокати и представители на неправителствени организации. "Представители на ВМРО от правната комисия, които са имали персонални покани за участие, не се включиха. Темата за Истанбулската конвенция изобщо не бе поставена".

Правосъдното министерство

Според правосъдния министър Десислава Ахладова чрез промените в закона се разширява кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, разширяват се мерките, които да се прилага от компетентните органи, както и създаването на орган, който да следи проблема, а от проекта се регламентират програми за домашно насилие.

"Чуха се различни мнения за разширяване на дефиницията за фактическо съжителство на съпружески начала, - каза д-р Людмил Талев от Министерство на правосъдието. - Имаше и такива, че не е нужна такава дефиниция, въпреки че тя вече съществува в Закона за противодействие на корупцията и отнемане незаконно придобито имущество и в Закона за съдебната власт, без от това да има някакви последици. Други становища са за прекалено разширяване, което да включва и интимни връзки, но все пак това е закон, който се отнася до общо домакинство. Приемам критиките, че може да не сме изрядни в предложените дефиниции, но и от друга страна не чухме тези, които ни критикуват, да предложат свои. Отворени сме да обсъдим всякакви предложения", коментира д-р Людмил Талев от Министерство на правосъдието.