88% от родителите в България осъзнават, че боят не е ефективно средство за възпитание, но въпреки това 2/3 от тях са го прилагали. 90% от тези, които използват шамара, признават, че в крайна сметка той не е свършил работа.

"Родителите, които аз срещам в практиката си, споделят най-често, че прибягват към шамар или телесно наказание спонтанно. За да спрат детето да не се нарани или да не пострада е едната причина. Другата е, за да спрат някакво повтарящо се крайно нежелателно, често деструктивно поведение на детето", коментира Мария Брестничка от Национална мрежа за децата.